Rehabiliteringsinriktat boende

Boendet för rehabiliteringspatienter

Boendet för rehabiliteringspatienter avses för fullvuxna bostadslösa Vandabor som rehabiliteras från rusmedelsmissbruk.

Hur får klienten hjälp?

  • Klienten erbjuds en plats för övernattning eller boende.
  • Klienten får stöd av personalen.
  • Strävan är att en lämplig boendeform ska hittas för klientens räkning.
  • De anställda ger råd åt de klienter som hotas av bostadslöshet.

Egenaktivitet och tillgänglighet

Klienten måste kunna klara av att äta själv, liksom tvätta sig och röra sig självständigt. Fullständig tillgänglighet med rullstol och rollator har möjliggjorts på Koisoranta servicecentral, i Orashemmet, Tähkätalo och bostadsenheten i Hasselbacken.

Boendet för mentalvårdskonvalescenter

Boendet för mentalvårdskonalescenter är avsett för personer över 18 år som behöver boendeservice. Målsättningen är att klienterna rehabiliteras till att kunna bo och leva självständigt. Boendet på boendeserviceenheterna är tillfälligt.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter