Rusmedelsinformation

Användningen av rusmedel försämrar livskvaliteten på många olika sätt. Rusmedlen är en delfaktor i många hälsoproblem och orsakar svårigheter i sociala relationer.

Ta hand om dig själv

Vandas egna sidor för hälsa och välfärd ger information om rusmedel och stöd för att sluta använda rusmedel.

  • Tips för att sluta röka
  • Information om alkohol
  • Information om rusmedel och beroende

Hjälp av sakkunniga

Vanda erbjuder rusmedelsanvändarna och deras anhöriga mångsidiga vård- och rehabiliteringstjänster. Om du är orolig över din egen eller en anhörigs användning av rusmedel, tveka inte att ta kontakt. Du kan kontakta oss redan innan det uppstår problem.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter