Enheten för förebyggande rusmedelsarbete

Enhetens tjänster är avsedda för alla Vandabor och anställda vid Vanda stad. Enheten utvecklar och genomför förebyggande missbrukararbete i anslutning till alkohol, tobak, droger och spel tillsammans med övriga aktörer och självständigt inom enheten.

Verksamhet

Enhetens verksamhet omfattar:

Informationstjänst

  • materialtjänster och information

Konsultationstjänster

  • konsultationer och mentorering

Utbildningstjänster

  • samordning av utbildningar om missbruk och utbildning av yrkespersonal

Utvecklings- och forskningstjänster

  • samordning och utveckling av förebyggande rusmedelsarbete
  • nätverksarbete
  • klientenkäter och missbruksstatistik

Förebyggande rusmedelsarbete för kommuninvånare

  • rådgivning och handledning
  • klientarbete (individuell och grupphandledning)
  • informationslektioner om rusmedel och föräldramöten

Hjälp för att sluta röka

Avvänjning sker i grupper eller under individuell handledning. Målet är att avvänjningen skräddarsys individuellt för varje klient. Råd kan också ges per telefon. Servicen är gratis för klienterna, och man behöver ingen remiss.

Kontaktuppgifter:
Konvaljvägen 7 A, 4.vån.,
01300 VANDA
fax.(09) 8392 1021
e-post:tupakkaklinikka(at)vantaa.fi

Utbildare Tiina Laiho
tfn (09) 8392 2788

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter