Ekonomi- och skuldrådgivning

Kolikoita

Det kan vara bra att kontakta ekonomi- och skuldrådgivning om du inte klarar av att hantera din egen skuldsituation och sköta betalningen av dina räkningar och skulder då de faller till betalning. Att dra ut på situationen förvärrar vanligtvis överskuldsättningen och leder till stora ränte- och indrivningskostnader.

Vandaborna betjänas i frågor om ekonomi och skulder av Östra Nylands rätthjälpsbyrå. Sakkunniga inom ekonomi- och skuldrådgivning hjälper dig att kartlägga din ekonomiska situation som helhet, planera din ekonomi och utarbeta förslag till förlikningslösningar.

Ekonomi- och skuldrådgivning fås vid rättshjälpsbyråerna från och med den 1 januari 2019.

Östra Nylands rättshjälpsbyrå betjänar i frågor gällande ekonomi och skuldrådgivning vardagar kl. 8-16.15 på numret 029 56 60175. Adressen är Fernissagatan 4, 6 vån, 01300 Vanda.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter