Ekonomirådgivning

Spargris och några mynt.

Det lönar sig inte att bekymra sig över problem med ekonomin ensam. Det finns också många andra som kämpar med sin ekonomi och det finns råd och stöd att få.

Uppemot så många som tio procent av alla Vandabor har en anteckning om betalningsstörning och en ännu större grupp är oroade över sin egen ekonomiska situation.

På dessa sidor har vi samlat information om vad man kan göra i olika besvärliga ekonomiska situationer.

Ekonomi- och skuldrådgivningens broschyr att ladda ner

Ekonomiska varningssignaler

Om du svarar ”ja” på en eller flera av punkterna nedan, är det dags att ta sig en funderare på ekonomin:

  • Jag betalar ofta hyran eller vederlaget för sent.

  • Mitt konto är oftast tomt redan en vecka före nästa avlöningsdag.

  • Jag vet inte hur mycket pengar i månaden jag förfogar över.

  • Min ekonomi är beroende av extra inkomster.

  • Jag är osäker på hur mycket amorteringar och räntor jag ska betala i månaden.

  • Jag betalar ofta räkningar och skulder för sent.

  • Mitt bankkonto övertrasseras kontinuerligt.

  • Jag lånar pengar från mina vänner eller släktingar.

  • Jag låter bli att öppna räkningar.

  • Frågor som gäller pengar håller mig vaken och stressar mig.

Råd och kamratstöd

Skuldrådgivning

Om du inte längre har kontroll över din skuldsituation och inte klarar av att betala dina räkningar eller skulder innan de förfaller, kontakta skuldrådgivningen.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter