När livssituationen förändras

Livsförändringar kan vara dyra

Det händer saker och ting i livet som också påverkar ekonomin.Förändringen i livet kan vara självvald eller påkallad av omständigheterna. Livsförändringar leder ofta till förändrade inkomster och utgifter. Det uppstår problem om inkomsterna minskar och utgifterna ökar. Det lönar sig att spara pengar i det berömda strumpskaftet. Om livet ändå överraskar och det blir tufft med ekonomin, hamna inte ensam. Det finns råd och stöd att få.

Att gå i pension

Som pensionär minskar inkomsterna, men samtidigt kan utgifterna vara lika stora. Som pensionär uppgår dina inkomster till ca 50–70 % av dina nuvarande inkomster. I vissa fall kan utgifterna till och med växa. Till exempel växer ofta utgifterna för hälsovård. Det går att förbereda sig på en minskning av inkomsterna. Räkna ut din framtida pension och sträva efter att t.ex. avbetala skulder redan innan du går i pension.

Arbetslöshet

Arbetslöshet kommer ofta som en överraskning och inkomsterna minskar rejält. Det är alltså värt att genast ta utgifterna i beaktande. Som medlem i ett förbund eller en arbetslöshetskassa får du inkomstrelaterad dagpenning, som är större än grunddagpenningen. Den inkomstrelaterade dagpenningen utgör 50–70 % av dina bruttoinkomster. Grunddagpenningen utan eventuella förhöjningar, t.ex. barnförhöjningar, är 32,68 €/dag.

Att bli sjuk

Långvarig sjukdom och arbetsoförmåga leder till minskade inkomster. Du kan uppskatta sjukdagpenningen med hjälp av en räknare. Du kan också räkna ut längden på sjukdagpenningperioden, dvs. hur länge dagpenningen utbetalas.

Att bli självständig

Att flytta till ett eget hem och bli självständig är spännande skeden i livet. Den unga får äntligen själv bestämma över sina egna saker. Vid sidan om frihet för självständigheten med sig ansvar. Levnadskostnaderna kan överraska. För en hyreslägenhet måste man ofta betala en hyresgaranti för så mycket som två månader. Utöver hyra tillkommer också kostnader för vatten och el, hemförsäkring, anskaffning av möbler och vitvaror. Dessutom hamnar man plötsligt att själv också stå för alla andra utgifter, allt från mat till fritidsaktiviteter. För att ekonomin inte ska gå åt skogen, lönar det sig att följa upp sina egna utgifter och försäkra sig om att pengarna räcker till för allt viktigt. Det finns t.ex. olika slags appar på marknaden med vilka man kan följa sin egen ekonomi på ett praktiskt sätt.

När ett barn föds

Under mamma- och föräldraledigheten minskar inkomsterna, medan utgifterna ofta ökar. Till den nya familjemedlemmen måste man skaffa många olika slags saker och tillbehör, försäkring och kanske måste man byta till en större bostad. Man skulle kunna slösa en egendom på barnavårdsartiklar, men man klarar sig med mindre. På lopptorg och webbtjänster för begagnade saker hittar man högklassiga barnavårdsartiklar för en mindre summa. Det lönar sig att i god tid förbereda sig på att inkomsterna minskar och följa upp sina egna utgifter.

Skilsmässa

En skilsmässa innebär en omvälvning inte bara för livet men också för den egna ekonomin. Den gemensamma ekonomin splittras till varsin separat ekonomi. Den gemensamma egendomen delas, bostaden säljs och parterna flyttar in i egna hem. Allt detta leder oftast till extra kostnader som man inte kan förebereda sig på i förväg. Även om det stormar i dina tankar, lönar det sig att fästa uppmärksamhet på den egna ekonomin så fort som möjligt. Man kanske till och med tvingas göra stora ändringar i sina egna konsumtionsvanor. Man har nödvändigtvis inte längre råd med fritidsaktiviteter och exklusiva varor eller tjänster. Skilsmässan påverkar också flera av de förmåner som beviljas av FPA.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter