Medling vid brott och tvister

Två människor som skakar hand med varandra

Meddelande 26.3.2020

Avvikelser i öppettiderna tillsvidare: måndag - torsdag kl. 9 - 16, fredag kl. 9 - 14, tfn 050 3122 072

Medling är möjlighet till försoning

Medling vid brott och tvister är en kostnadsfri och lagstadgad service som är till för alla. Syftet med medlingen är att brott- eller tvisteparterna i en trygg miljö kan behandla de psykiska och materiella skador som orsakats offret eller offren samt genom en opartisk medlare komma fram till tillfredställande lösningar. Medlingen kan vara antingen ett parallellt eller ett kompletterande förfarande till straffprocessen.

Vid förhandlingarna får parterna i brott eller tvist hjälp av utbildade och opartiska frivilliga medlare som har tystnadsplikt. Medlarna verkar under den professionella personalens styrning och övervakning på medlingsbyrån.

På Institutet för hälsa och välfärds hemsida finns bra och utförlig information om processen och alla olika saker man kan använda medlingen till.

Till Vandas medlingsbyrå hör verksamhetsområdena Askola, Hyvinge, Träskända, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Borgå, Pukkila, Sibbo, Tusby och Vanda. Det finns medlingsutrymmen i samtliga kommuner.

Medlingsbyråernas verksamhet baserar sig på Lagen om medling vid brott och i vissa tvister 9.12.2005 / 1015.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter