Sociala tjänster för unga, vuxna och familjer

Tveka inte utan kontakta de sociala tjänsterna om du behöver konkret hjälp, till exempel i frågor som gäller utkomst och social välfärd. Vi finns till för att hjälpa och stödja dig i olika svåra livssituationer. Allra först utvärderar vi tillsammans ditt servicebehov och planerar de rätta stödformerna för dig.

Rådgivningsnumret tfn. 09 839 23384 omfattar följande enheter

  • enheten för kompletterande utkomststöd: mån.–fre. kl. 8.15–16.00
  • handledning och rådgivning för barnfamiljer tfn 09 839 50085
  • tjänster för nya klienter, personer i arbetsför ålder, 25–64 år: mån., tis., tors. och fre. kl. 9–11
  • social kreditgivning mån. kl. 9–10.30, tis. kl. 14–15.30 och ons. kl. 9–10.30
  • planmässigt socialarbete: (öst och väst) personer i arbetsför ålder, 25–64 år, mån., tis., tors. och fre. kl. 9–10
  • planmässigt socialarbete för unga, 18–24 år, ring din egen kontaktperson mån.–fre. 8.15–16.00. Din kontaktperson hittar du på den här listan. Om du inte når din kontaktperson ber vi dig lämna din kontaktinformation på telefonsvararen (obs! även ditt telefonnummer), så ringer kontaktpersonen upp dig. Du kan också skicka ett WhatsApp-meddelande eller sms. nuortensosiaalityo@vantaa.fi

Hur tar jag kontakt?

Vuxna 25–64 år

Unga vuxna 18–24 år

Barnfamiljer

Seniorer

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter