Sociala tjänster för vuxna

Vuxensocialarbetet står till tjänst när du behöver stöd, handledning och rådgivning i olika svåra situationer i vardagen. Tillsammans med klienten kartlägger vi situationen i sin helhet och tar fram olika sätt att lösa och klara av problemen.

Vem är tjänsterna avsedda för?

Vuxensocialarbetet betjänar vuxna Vandabor i åldern 18–64 år och familjer i Vanda. En socialhandledare träffar de nya klienterna och vid mötet kartläggs klientens situation och vid behov hänvisas klienten vidare till en socialarbetares mottagning.

Sociala tjänster för unga, vuxna och familjer

Tjänsterna för vuxna och familjer har ett gemensamt handlednings- och rådgivningsnummer

tfn 09 8392 3384

Rådgivningsnumret omfattar följande enheter:

 • enheten för kompletterande utkomststöd
 • tjänster för nya klienter, personer i arbetsför ålder, 25–64 år
 • tjänster för nya klienter, socialt arbete för unga, 18–24 år
 • tjänster för nya klienter, barnfamiljer
 • planmässigt socialarbete

Tveka inte utan kontakta de sociala tjänsterna om du behöver konkret hjälp, till exempel i frågor som gäller utkomst och social välfärd. Vi finns till för att hjälpa och stödja dig i olika svåra livssituationer. Allra först utvärderar vi tillsammans ditt servicebehov och planerar de rätta stödformerna för dig.

Rådgivningsnumret omfattar följande enheter:

 • enheten för kompletterande utkomststöd: mån–fre kl. 8.15–16.00
 • tjänster för nya klienter, personer i arbetsför ålder, 2–64 år:
  mån, tis, tors och fre kl. 9–11
 • tjänster för nya klienter, barnfamiljer: kl. 9–15
 • planmässigt socialarbete:
  (öst och väst) personer i arbetsför ålder, 25–64 år, mån, tis, tors och fre kl. 9–10
 • enheten för familjesocialt arbete kl. 10–11
 • planmässigt socialarbete för unga, 18–24 år, ring din egen kontaktperson mån–fre 8.15–16.00. Din kontaktperson hittar du på den här listan. Om du inte når din kontaktperson ber vi dig lämna din kontaktinformation på telefonsvararen (obs! även ditt telefonnummer), så ringer kontaktpersonen upp dig. Du kan också skicka ett WhatsApp-meddelande eller sms. nuortensosiaalityo@vantaa.fi

Vad kan socialarbetaren/socialhandledaren hjälpa till med?

 • handledning och rådgivning om sociala förmåner och tjänster samt i hur man ansöker om utkomststöd
 • handledning och stöd i boendefrågor (t.ex. bostadsansökan, bostadslöshet, hyresskulder)
 • handledning vid ekonomiska svårigheter
 • handledning och rådgivning i skuldfrågor
 • samtalshjälp samt handledning vid rusmedelsproblem och psykiska problem
 • samtalshjälp och handledning i olika krissituationer (skilsmässa, vräkning, närståendes död)
 • sysselsättningshinder utreds
 • eventuella arbets-/utbildningsplatser utreds och stöd ges vid deltagande i arbete eller arbetspraktik, arbetslivsträning, utbildning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 • en aktiveringsplan i anslutning till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte görs upp tillsammans med en arbetskraftsrådgivare
 • pensionsutredningar görs upp
 • tillsammans görs en plan upp för framtiden

Ansökningar om grundläggande utkomststöd behandlas av förmånshandläggare. Nu kan man också ansöka om utkomststöd elektroniskt.

Vid behov sker samarbete med bl.a. arbetskraftsbyrån, psykiatriska polikliniken, FPA, A-kliniken, institutioner för rusmedelsvård, substitutionsvården, arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, församlingarna, sjukhus och hälsovårdsväsendet.

Utkomststödet förnyas 2017

Grundläggande utkomststöd från FPA 2017. Fram till slutet av år 2016 kan alla dina utkomststödsärenden skötas på socialbyrån eller på Kela-byrån i Vanda.
Lär mer i FPA-sidorna.

Se proschyren

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter