Eftervård

Vem får eftervård?

Eftervården för unga är avsedd för unga under 25 år som placerats av Vanda och som varit omhändertagna eller placerade minst ett halvt år utan avbrott. I tillägg ska det inte heller ha gått över fem år sedan klientrelationen inom barnskyddet upphört.

Eftervårdsarbetet riktat till unga som placerats av andra kommuner än Vanda görs i arbetsgruppen för socialarbete för unga. Du hittar mer information här.

Vad är eftervård?

Eftervården stöder den unga till ett självständigt liv. Stöd kan också ges till en ung person som flyttar tillbaka till sina föräldrar. Eftervården stöder också föräldraskapet och den ungas anhöriga.

Eftervården erbjuder:

  • personlig handledning och rådgivning
  • hjälp med att hitta sina egna resurser
  • hjälp med att planera framtiden
  • hjälp med att hitta en bostad
  • stöd för självständigt boende
  • stöd vid studier och stöd att hitta ett arbete
  • ekonomiskt stöd och handledning när det gäller användningen av pengar

Eftervårdens tjänster baserar sig alltid på en eftervårdsplan. Det är frivilligt för ungdomarna att ta emot tjänsterna.

Hur får man eftervård?

En socialarbetare skriver en remiss till eftervården tillsammans med den unga. Ifall den unga är under 18 år deltar också vårdnadshavaren vid utarbetandet av en remiss. Om du är osäker på om du har rätt till eftervård ska du kontakta den ledande socialarbetaren. För varje ung person utses en anställd vid eftervården.

När upphör eftervården?

Rätten till eftervård upphör då den unga fyller 25 år.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter