Socialtjänster för familjer

Vad gör vi inom det familjesociala arbetet?

 • Vi hjälper dig om du har ett barn som behöver särskilt stöd och du och din familj behöver långvarigt stöd.
 • Vi ger stöd i vardagen, bland annat genom familjearbete, hemservice, stödfamiljer och stödpersoner. Vi ordnar individuell hjälp till föräldrarna med hjälp av social handledning och social rehabilitering.
 • ett barn som behöver stöd får en egen kontaktperson.
 • Vårt mål är att du och din familj ska få hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Vi hjälper familjen att hitta sina egna resurser.

Kontaktuppgifter

Adress: Fernissagatan 6, 4 vån.

Tjänsterna för vuxna och familjer har ett gemensamt handlednings- och rådgivningsnummer, tfn 09 8392 3384.

Rådgivningsnumret omfattar följande enheter:

 • enheten för kompletterande utkomststöd
 • tjänster för nya klienter, personer i arbetsför ålder, 25–64 år
 • tjänster för nya klienter, socialt arbete för unga, 18–24 år
 • tjänster för nya klienter, barnfamiljer
 • planmässigt socialarbete
  - Enheten för familjesocialt arbete
  - Socialarbete för unga
  - planmässigt socialarbete

Följ oss på sociala medier!

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter