Sociala tjänster för vuxna

Sociala arbetet för vuxna betjänar Vandabor över 25 år.

Du kan skicka frågor av allmän karaktär och besked om önskad tidsbokning per e-post.

Beslutsuppgifter och andra klientspecifika uppgifter kan p.g.a. datasäkerhet inte skickas per e-post.

Av socialarbetaren eller -handledaren kan du:

  • fråga efter information om sociala tjänster för vuxna
  • be om information i frågor som gäller ansökan om utkomststöd
  • få handledning när det gäller att hitta rätt social omsorg eller socialt skydd
  • boka tid till möte för mer ingående utredningar.

Tjänsterna för vuxna och unga har ett gemensamt handlednings- och rådgivningsnummer

tfn 09 8392 3384.

Rådgivningsnumret omfattar följande enheter:

  • enheten för kompletterande utkomststöd
  • socialt arbete för vuxna, 25–64 år
  • socialt arbete för unga, 18–24 år

.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter