Sociala tjänster för unga vuxna

Vad är det sociala arbetet för unga vuxna?

 • Rådgivningschatten för unga vuxna 18-24 år är öppen alla vardagar kl 12-14. Genom chatten kan du nå Ungdomssociala socialrådgivaren.

Vi betjänar unga vuxna i åldern 18–24 år, både nya klienter och sådana som redan är socialarbetets klienter.

 • Handledning och rådgivning
 • Att ge stöd och finnas där
 • Samtalshjälp
 • Stöd i kriser och oväntade livssituationer
 • Social rehabilitering
 • Förebyggande ekonomiskt stöd
 • Eftervård för unga som placerats av en annan kommun än Vanda

Tidsbokning

Ring din egen socialarbetare

Om du inte får tag på din egen socialarbetare ska du lämna dina kontaktuppgifter på telefonsvararen (obs. även ditt telefonnummer) så ringer socialarbetaren upp dig.

 • Du kan också skicka ett WhatsApp-meddelande eller sms.
 • nuortensosiaalityo@vantaa.fi

Stöd till unga för ett liv utan brott, projektet Ri-O

 • socialarbetare Salla Hyvärinen
 • 040 186 7945 fornamn.efternamn@vantaa.fi

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter