Socialtjänster för nya klienter

Om du är ny klient inom socialservicen, kan du be om hjälp per telefon eller boka tid för en träff på socialstationen. Socialhandledaren kartlägger din situation tillsammans med dig och hänvisar dig vidare till de egentliga socialtjänsterna.

När ska jag ta kontakt?

  • när du har blivit arbetslös och behöver information om ekonomiskt stöd och socialskyddsförmåner
  • när du behöver hjälp med sociala och familjerelationer
  • när du vill ha stöd i frågor som rör studier, boende, psykisk hälsa eller rusmedel

Hur tar jag kontakt?

Tjänsterna för vuxna och familjer har ett gemensamt handlednings- och rådgivningsnummer, tfn 09 8392 3384.

E-post: palvelutarve.perhepalvelut@vantaa.fi

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter