Hjälp i olika livssituationer

Den här sidan innehåller en lista över tjänster, som hjälper dig i olika livssituationer.

Om du känner att du har det allt svårare att sköta vardagssysslorna på egen hand kan du ta kontakt med någon utav stadens seniorrådgivare och be om information om de olika tjänsterna:
tel. 09 8392 4202 (vardagar, kl. 9 -15)

Du kan också höra av dig per mejl till adressen: palvelutarpeen.arviointi (at) vantaa.fi.

En servicebehovsbedömning kartlägger den åldrande personens livssituation och allmäntillstånd, samt bedömer vilka tjänster eller aktiviteter som skulle främja välbefinnandet. Bedömningen är en situationsbedömning som görs av en yrkesprofessionell inom social- och hälsovårdsbranschen.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter