Må bra som pensionär

I Vanda och på andra håll i huvudstadsregionen anordnas det många olika slags evenemang som du kan delta i. I Vantaan Sanomats evenemangskalender finns information främst om evenemang inom Vanda.

Information om verksamhet som organiseras av föreningar verksamma i Vanda finns på Järjestörinkis hemsidor. Information om verksamhet på svenska finns bland annat på Luckans och Arbis webbsidor.

I Vanda verkar åtskilliga pensionärsföreningar och det finns alla skäl att gå med i deras verksamhet.

Staden och organisationerna sammanställer två gånger om året lokala Seniorimenot-broschyrer där man hittar information om evenemang för seniorer inom det egna bostadsområdet.

För den som är intresserad av frivilligverksamhet erbjuder staden både utbildning och lokaliteter där man kan syssla med verksamhet till exempel utgående från ens egna intressen och hobbyer.

Frågor som anknyter till det egna välbefinnandet hittar du på stadens webbplats i en egenvårdsportal.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter