Färdtjänst

Färdtjänst med stöd av socialvårdslagen är avsedd för mindre bemedlade äldre med stora svårigheter att använda sig av allmänna fortskaffningsmedel.
Färdtjänst med stöd av handikappservicelagen kan beviljas personer som uppfyller kriterierna om gravt handikapp. Färdtjänstresorna görs med taxi eller invataxi.

För närmare information vänligen kontakta seniorrådgivningen per tfn 09 839 24202. Alla klienter, oberoende av ålder, som önskar att en färdtjänstutredning inleds kan kontakta oss på detta nummer, eller alternativt per e-post på adressen palvelutarpeen.arviointi@vantaa.fi.

För nya klienter som ber om att få färdtjänst görs en bedömning av servicebehovet före ansökan.

Då klienten redan använder sig av färdtjänst:
Färdtjänstärenden för klienter i alla åldrar behandlas vardagar kl. 10–13
tfn 09 8392 9565, e-post: kuljetuspalvelut@vantaa.fi

Nyheter

Twitter