Hemvård

Vanda stads hemvård stöder personer som inte klarar det dagliga livet i det egna hemmet på egen hand eller med hjälp av närstående eller andra tjänster. Hemvård kan vid behov ordnas under veckans alla dagar. Planerade besök nattetid är också möjliga. Hemvårdstjänster beviljas utgående från de bedömningskriterier som social- och hälsovårdsnämnden fastställt.

Hemvårdstjänsterna är avgiftsbelagda. Klientavgiften fastställs på basis av antalet tjänster som behövs (tidsdebitering), bruttoinkomsterna i klientens hushåll samt familjens storlek. För tillfälliga besök debiteras besöksavgift.

Ansökan om hemvårdstjänster

För att ansöka om hemvårdstjänster ska du kontakta seniorrådgivningens servicenummer tfn 09 8392 4202 vardagar kl. 9–15. Servicebehovet bedöms vid ett hembesök i samarbete med klienten och klientens närstående. En individuell vård- och serviceplan görs upp för klienten där man kommer överens om tjänsterna. I planen beaktas också eventuella privata tjänster, frivilligverksamhet samt den närmaste kretsens möjligheter att delta i omvårdnaden.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter