Korttidsvård

För åldringar som vårdas av närståendevårdare kan staden erbjuda platser i korttidsvården. Stödet ger andningsutrymme för närståendevårdaren och ger samtidigt tillgång till rehabilitering med ett professionellt team.

Två av stadens vårdhemsenheter specialiserar sig på enbart rehabiliterande korttidsvård.

Det är möjligt att ansöka om en vårdbehovsutredning inom korttidsvården, tel. 09 8392 4202

Tillfällig avbytarservice för närståendevårdare

Närståendevårdare har möjligheten att föra sin vårdtagare till dagverksamhetscenter om han eller hon har någon egen akut göromål (t.ex. ett läkarbesök) och vården inte kan ordnas på något annat sätt.

Tillfällig avbrytarservice är ämnad för åldringar som vårdas av anhöriga och närstående. För korttidsvård krävs att vårdtagaren kan delta i dagverksamhetens gruppverksamhet.

Tillfälligt avbyte kan vara mellan 1-6 timmar, kl. 8.15- 15.30. Vårdtagaren bör ta med de egna medicinerna, personliga vårdtillbehör och om nödvändigt, egen mat. Vårdaren är ansvarig för vårdtagarens transport till dagcentret, separat skjutservice erbjuds inte.

Tillfällig avbytarservice är fortsättningsvis kostnadsfritt.

Boka vård

Kontakta dagcentret i ditt område, senast dagen innan du behöver avbytet. Vid akuta situationer, kontakta centret samma morgon från kl. 08.00. Om tillfällig avbytarservice inte ordnas i det egna områdets dagverksamhetscentrum har du istället rätt att söka hjälp vid något utav stadens andra dagverksamhetscenter.

Dagverksamhetens kontaktuppgifter:

Myrbackas dagverksamhetscentrum, Håkansböles dagverksamhetscenter
Krukgränden 5, 01600 Vanda, Galoppbrinken 4, 1 01200 Vanda
tel. 0400 773 241 tel. 050 318 0987
tel. 040 5685819

Simonsböle dagverksamhetscentrum
Simonsvägen 5, 01300 Vanda, Finland
tel. 0400 770 563
tel. 050 312 1828

Nyheter

Twitter