Privata aktörer inom äldreservicen

I Vanda finns det flera olika privata aktörer inom äldrevården, som erbjuder till exempel hushålls- och städtjänster, reparationsservice eller hälsovårdsservice. Dessutom finns det flertalet privata seniorboenden.

Seniorrådgivningen kan förutom att berätta om stadens tjänster också berätta om privata alternativ. I vissa fall kan det vara förmånligare att använda sig av det privata.

Seniorrådgivningens servicenummer är 09 8392 4202 (mån-fre kl. 9-15)

Lista över privata aktörer i Vanda.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter