Socialarbetet för äldre

Socialarbetet inom den öppna servicen för äldre betjänar alla kommuninvånare som fyllt 65 år och bor hemma. Den socialarbetare som har hand om respektive klient fastställs enligt vilket område man bor i. Socialarbetarna verkar i ett nära samarbete med de anhöriga, hemvården och andra samarbetsparter.

Via seniorrådgivningens servicenummer tfn 09 8392 4202 får du ytterligare information om stadens sociala tjänster. Genom att ringa till detta nummer får du handledning i att hitta rätt bland de sociala tjänsterna och bidragen och kan be din egen socialarbetare ringa upp. Socialarbetarna tar emot enligt tidsbeställning.

Rådgivning och servicehandledning får du genom att ringa numret 09 8392 4202 (mån.–fre. kl. 9–15).

e-post: palvelutarpeen.arviointi@vantaa.fi

Servicen i Vandainfo

Vandainfo bistår också seniorerna med information.

Vandainfo Dickursby
Dixi, Banvägen 11, 2. vån
Tisdag 14-16

Vandainfo Myrbacka
Myrbackahuset, Gillerstråket 6
Onsdag 14-16

Nyheter

Twitter