Arbets- och dagverksamhet

På grund av coronaepidemin skyddas äldre och personer med bakomliggande sjukdomar från smitta inom äldre- och handikappservicen. Därför inskränks eller stängs en del verksamheter med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Inskränkningarna ger också bättre möjligheter för personalen att flytta över från den normala verksamheten till kritiska verksamheter. Inskränkningarna gäller bland annat arbets- och dagverksamheten samt arbetslivsträningen för personer med funktionsnedsättning och de träder i kraft stegvis.

Arbets- och dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning är stängd tills 2.8.2020

Vi ordnar endast nödvändig service på Myrbacka dagcentral för de klienter som är i behov av den på grund av t.ex. föräldrarnas arbete. Alla övriga enheter är stängda.

Vi följer situationen aktivt och kommer med mer information när situationen förändras. Vid behov kan du vara i kontakt med verksamhetsenheterna per telefon.

Om du är i behov av annan service än arbets- och dagverksamhet kan du kontakta Handikapprådgivningen tfn 09 83924682 eller vammaisneuvonta@vantaa.fiI arbets- och dagverksamheten ingår bland annat:

  • träning i växelverkan samt färdigheter som behövs i vardagslivet
  • skapande verksamhet
  • friluftsaktiviteter och andra motionsformer
  • undervisning
  • rekreationsverksamhet
  • enklare arbetsuppgifter

Arbetet i dagcentralerna består främst av textil- och träarbeten samt monterings- och för-packningsarbeten som underleverantör för olika företag. Arbetet kan också utföras på vanliga arbetsplatser, utanför arbets- och verksamhetscentralerna. I dessa fall arbetar personerna för det mesta med assisterande köks- och städuppgifter, inom handeln bl.a. med att sköta hyllor och lager, samt assisterar i olika uppgifter inom fastighetsskötsel. Arbetet kan också utföras i daghem, ålderdomshem samt servicecentraler för äldre. Eller egentligen var som helst, bara man hittar rätt person för rätt uppgift. De som deltar i den stödda arbetsverksamheten står i arbetsförhållande till arbets- eller verksamhetscentralen.

Ett arbete med stöd kan också komma på fråga. Då står personen i ett arbetsförhållande till sin arbetsgivare men får stöd med att sköta sitt arbete.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter