ArbetsträningInskränkningarna ger också bättre möjligheter för personalen att flytta över från den normala verksamheten till kritiska verksamheter. Inskränkningarna gäller bland annat arbets- och dagverksamheten samt arbetslivsträningen för personer med funktionsnedsättning och de träder i kraft stegvis.

Virtaamon kaksi asiakasta

Stöd för att få arbete

Arbetsträningen Virtaamo är en tjänst för dig som vill ha stöd för att få arbete.

Vi hjälper dig att söka ett arbete som motsvarar dina önskemål, din kompetens och arbetsförmåga.

Tillsammans gör vi upp lämpliga mål för dig och försöker hitta sätt för att nå målen.

Du kan ansöka om att bli klient hos Virtaamo om du har en hörsel-, syn- eller talskada, en utvecklingsstörning, om du är rörelsehindrad, invalid eller har någon form av autism och bor i Vanda.

För att komma till tjänsten ska du delta i en intervju.

Vid intervjun kan du berätta för oss om bl.a. din utbildning, arbetserfarenhet och arbetsmotivation.

Tjänsten är avgiftsfri.

Presentation för arbetssökande (på finska)

Stödd arbetsverksamhet

Den stödda arbetsverksamheten är riktad till Vanda handikappservices klienter och verksamheten sker vid olika företag.

Vi bedömer under den stödda arbetsverksamheten hur vi kan hjälpa just dig på vägen för att hitta ett lämpligt lönearbete.

Vår arbetstränare stöder och handleder dig i olika arbetsuppgifter.

Stödd arbetsverksamhet erbjuds både individuellt och i grupp.

Den som deltar i den stödda arbetsverksamheten får en flitpenning.

Vid arbetsträningen i grupp övar vi grunderna i arbetslivet.

Grupperna består av 3–5 personer beroende på grupp.

Om du inte kan fylla i ansökan själv kan du kontakta oss och vi kan fylla i ansökan tillsammans ansikte mot ansikte eller vid en distansträff.

Ansökningsblankett till handikappservicen (skicka formuläret till epostadressen tuettu.tyollistaminen@vantaa.fi)

Till arbetsgivaren

En mångsidig arbetsplats är en lönsam investering som inverkar positivt på alla anställda.

Vi erbjuder arbetsgivaren:

  • Hjälp vid rekryteringen
  • Kompetent, motiverad och utbildad arbetskraft
  • Hjälp med att ansöka om förmåner och stöd
  • Stöd genom en modell med fortsatt stöd under hela den tid som arbetsförhållandet pågår

Tveka inte att kontakta oss - vi kommer gärna och berättar mer om våra tjänster!

Presentation för arbetsgivare (på finska)

Om öppen arbetsverksamhet

Den öppna arbetsverksamheten erbjuds den som är kund hos Vanda stads handikappservice.

Öppen arbetsverksamhet går ut på att den som har något funktionshinder utplaceras på en vanlig arbetsplats. Det är emellertid inte frågan om något vanligt anställningsförhållande eller lönearbete, utan deltagarna betalas bara flitpenning. Inom öppen arbetsverksamhet ges kunden stöd och guidning av handledarna för arbetsuppgifterna.

Under arbetsverksamhetens gång finns emellertid möjlighet för kunden att få det omvandlat till lönearbete.

Du kan ansöka om att delta i den öppna arbetsverksamheten genom att skicka in en ansökan till arbetsträningen eller genom att ta kontakt med någon av ledarna inom den öppna arbetsverksamheten.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter