Arbetsträning

Virtaamon kaksi asiakasta

Stöd för att få arbete

Arbetsträningen Virtaamo är en tjänst för dig som vill ha stöd för att få arbete.

Vi hjälper dig att söka ett arbete som motsvarar dina önskemål, din kompetens och arbetsförmåga.

Tillsammans gör vi upp lämpliga mål för dig och försöker hitta sätt för att nå målen.

Du kan ansöka om att bli klient hos Virtaamo om du har en hörsel-, syn- eller talskada, en utvecklingsstörning, om du är rörelsehindrad, invalid eller har någon form av autism och bor i Vanda.

För att komma till tjänsten ska du delta i en intervju.

Vid intervjun kan du berätta för oss om bl.a. din utbildning, arbetserfarenhet och arbetsmotivation.

Tjänsten är avgiftsfri.

Presentation för arbetssökande (på finska)

Stödd arbetsverksamhet

Den stödda arbetsverksamheten är riktad till Vanda handikappservices klienter och verksamheten sker vid olika företag.

Vi bedömer under den stödda arbetsverksamheten hur vi kan hjälpa just dig på vägen för att hitta ett lämpligt lönearbete.

Vår arbetstränare stöder och handleder dig i olika arbetsuppgifter.

Stödd arbetsverksamhet erbjuds både individuellt och i grupp.

Den som deltar i den stödda arbetsverksamheten får en flitpenning.

Vid arbetsträningen i grupp övar vi grunderna i arbetslivet.

Grupperna består av 3–5 personer beroende på grupp.

Om du inte kan fylla i ansökan själv kan du kontakta oss och vi kan fylla i ansökan tillsammans ansikte mot ansikte eller vid en distansträff.

Ansökan

Du kan ansöka om tjänsten genom att fylla i denna ansökan:Ansökningsblankett till handikappservicen

Du kan skicka ansökan per post (Klienthandledningen för personer med funktionsnedsättning, PB 2712, 01030 Vanda stad) eller per e-post (vammaisneuvonta@vantaa.fi).

Om du inte kan fylla i ansökan själv eller skicka den per post eller e-post kan du kontakta oss och vi kan fylla i ansökan tillsammans ansikte mot ansikte eller vid en distansträff.

Till arbetsgivaren

En mångsidig arbetsplats är en lönsam investering som inverkar positivt på hela arbetsgemenskapen.

Vi erbjuder arbetsgivaren:

  • Hjälp vid rekryteringen
  • Kompetent, motiverad och utbildad arbetskraft
  • Hjälp med att ansöka om förmåner och stöd
  • Stöd genom en modell med fortsatt stöd under hela den tid som arbetsförhållandet pågår

Tveka inte att kontakta oss - vi kommer gärna och berättar mer om våra tjänster!

Presentation för arbetsgivare (på finska)

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter