Boendealternativ

För handikappade personer erbjuds det olika slags boendeformer i stadens egna boendeenheter eller i boendeenheter vars tjänster staden köper.

Dygnetruntboende i stadens egen regi erbjuds i:

Det finns flera alternativ till boende med stöd på olika håll i Vanda:

Chef för boendeservicen, Repo Laura-Kaisa, tfn 050 312 1773

Serviceboende samt serviceboende med heldygnsomsorg för äldre och kortvarig rehabiliterings- och bedömningsverksamhet samt handikappboende.

Hästbrinkens servicehus, Servicehuset Getpors, Hasselbackens servicehus, Simonsböle äldrecenter vårdenh. 1 för kortvarig vård, Simonsböle äldrecenter, vårdenh. 2 och 3, Mårtensdalsgrändens boendeenhet, Tavastbyvägens boendeenhet samt boendeträningsenhet för handikappade

Chef för boendeservicen, Randelin Pirjo, tfn 040 579 5780

Serviceboende samt serviceboende med heldygnsomsorg för äldre och kortvarig rehabiliterings- och bedömningsverksamhet samt handikappboende.

Myrbacka äldrecenter, Myras vårdenh. 3, Björkhemmet och Kerogrändens enhet

Tf. chef för boendeservicen, Salo Kati, tfn 050 312 2014

Serviceboende samt serviceboende med heldygnsomsorg för äldre och kortvarig rehabiliterings- och bedömningsverksamhet samt handikappboende.

Malmängens boende- och aktivitetscenter, vårdenh. 1 och 2, Korso äldrecenter, vårdenh. 1 och 2, Björkby servicehus, Tjädervägens servicehus, Kyttlandsvägens boendeenhet, Svalörtshemmet, boendeenheten Ruusuhaka, stödboende

SPECIALBOENDE, BOENDEENHETER FÖR HANDIKAPPADE

Effektiverat serviceboende (dygnetruntboende)

Koivukoti

Koivukoti 1 handledare 0400 765 759
koivukoti1@vantaa.fi
Koivukoti 2 handledare 0400 765 782
koivukoti2@vantaa.fi

Kurirvägen 24, 01510 Vanda
Mikaela Backman, chef för verksamhetsenheten 050 314 5068
mikaela.backman@vantaa.fi

Keltamokoti

Handledare tfn 040 526 6575

keltamokoti@vantaa.fi
Mållavägen 13, 01300 Vanda

Terhi Neste, tf. chef för verksamhetsenheten 043 825 8096
terhi.neste@vantaa.fi

Mårtensdals boendeenhet

Handledare 09 486 7387

martinlaaksonkuja@vantaa.fi
Mårtensdalsgränden 2b A1, 01620 Vanda

Milla Törnblom, chef för verksamhetsenheten 043 826 8698
milla.tornblom@vantaa.fi

Ruusuhaka

Handledare 0401860423

Koskelastigen 2, 01400 Vanda

Chef för verksamheten 0438258096

Serviceboende (handlett) boende

Kyttlandsvägens boendeenhet

Handledare 09 825 4536

kytotien.asumisyksikko@vantaa.fi
Kyttlandsvägen 18 B 43, 01360 Vanda

Terhi Neste, tf. chef för verksamhetsenheten 043 825 8096
terhi.neste@vantaa.fi

Kerogränden

Handledare 09 837 5989

asuntola.kerokuja@vantaa.fi
Kerogränden 7, 01280 Vanda

Mikaela Backman, chef för verksamhetsenheten 050 314 5068
mikaela.backman@vantaa.fi

Tavastbyvägens boendeenhet

Handledare 040 847 3205

asuntola.ruukkukoti@vantaa.fi 040 825 5759
Tavastbyvägen 77, 01640 Vanda

Milla Törnblom, chef för verksamhetsenheten 043 826 8698
milla.tornblom@vantaa.fi

Boendeservicens chef/resurspool -> chef för boendehandledarna

Terhi Lehtonen 043 825 8876
terhi.lehtonen(at)vantaa.fi

Projektchef

Sanna Huhtakallio 040 185 4644
sanna.huhtakallio@vantaa.fi

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter