Boendealternativ

För handikappade personer erbjuds det olika slags boendeformer i stadens egna boendeenheter eller i boendeenheter vars tjänster staden köper.

Dygnetruntboende i stadens egen regi erbjuds i:

Det finns flera alternativ till boende med stöd på olika håll i Vanda:

SPECIALBOENDE, BOENDEENHETER FÖR HANDIKAPPADE

Laura-Kaisa Repo, chef för boendeservicen 050 312 1773
laura-kaisa.repo@vantaa.fi
Simonsvägen 5, 01300 Vanda

Effektiverat serviceboende (dygnetruntboende)

Koivukoti

Koivukoti 1 handledare 0400 765 759
koivukoti1@vantaa.fi
Koivukoti 2 handledare 0400 765 782
koivukoti2@vantaa.fi

Kurirvägen 24, 01510 Vanda
Mikaela Backman, chef för verksamhetsenheten 050 314 5068
mikaela.backman@vantaa.fi

Keltamokoti

Handledare tfn 040 526 6575

keltamokoti@vantaa.fi
Mållavägen 13, 01300 Vanda

Terhi Neste, tf. chef för verksamhetsenheten 043 825 8096
terhi.neste@vantaa.fi

Mårtensdals boendeenhet

Handledare 09 486 7387

martinlaaksonkuja@vantaa.fi
Mårtensdalsgränden 2b A1, 01620 Vanda

Milla Törnblom, chef för verksamhetsenheten 043 826 8698
milla.tornblom@vantaa.fi

Serviceboende (handlett) boende

Kyttlandsvägens boendeenhet

Handledare 09 825 4536

kytotien.asumisyksikko@vantaa.fi
Kyttlandsvägen 18 B 43, 01360 Vanda

Terhi Neste, tf. chef för verksamhetsenheten 043 825 8096
terhi.neste@vantaa.fi

Kerogränden

Handledare 09 837 5989

asuntola.kerokuja@vantaa.fi
Kerogränden 7, 01280 Vanda

Mikaela Backman, chef för verksamhetsenheten 050 314 5068
mikaela.backman@vantaa.fi

Tavastbyvägens boendeenhet

Handledare 040 847 3205

asuntola.ruukkukoti@vantaa.fi 040 825 5759
Tavastbyvägen 77, 01640 Vanda

Milla Törnblom, chef för verksamhetsenheten 043 826 8698
milla.tornblom@vantaa.fi

Boendeservicens chef/resurspool -> chef för boendehandledarna

Terhi Lehtonen 043 825 8876
terhi.lehtonen(at)vantaa.fi

Projektchef

Sanna Huhtakallio 040 185 4644
sanna.huhtakallio@vantaa.fi