Vanligaste frågor

När får jag ett beslut på de tjänster jag sökt?
Behandlingstiden är 1-3 månader.

Vilka bilagor behövs då jag gör en ansökan gällande närståendevård eller personlig assistans?
Om du inte aktivt erhåller handikapptjänster från tidigare, är det viktigt att i samband med ansökan skicka med någon av följande bilagor; B eller C läkarintyg, ett utdrag från Kanta registret där hälsotillstånder framkommer eller lov att kontrollera uppgifterna elektroniskt. Observera att detta lov inte gäller patientuppgifter från HUS. Dessa bör levereras som kopior.

Hur skickar jag min ansökan?
Ansökan kan sändas till Klienthandledningsenheten Råtorpsvägen 8 A ,3 vån., 01600 Vanda.

Vart skickar jag skattekort när ja arbetar som närståendevårdaren eller personlig assistent?
Personlig assistans: Klienthandledningsenheten för handikapptjänster, Råtorpsvägen 8 A, 3 vån,. 01600 Vanda.

Till vem ska blanketten för utbetalning av stödpersonens arvode återsändas?
Blanketten skickas per post till Klienthandledningsenheten för handikappade, PB 2712, 01030 Vanda stad

Hur bestäms klientavgifterna?
Närmare information om hur klientavgifterna bestäms hittar du på Vanda stads social- och hälsovårdsväsendes webbsidor under Klientavgifter.

Kan jag själv föra in min personliga assistents lista över arbetstimmar i SuoraTyö -systemet?
I Vanda pågår ett pilotprojekt där de personliga assistenternas arbetsgivare och/eller de personliga assistenterna själva för in de utförda arbetstimmarna i SuoraTyö-systemet. Det är än så länge fråga om provanvändning. Vi skickar i december 2018 ett brev till de personliga assistenternas samtliga arbetsgivare och till de personliga assistenterna med information om när det blir möjligt att självständigt föra in arbetstimmarna även för personer som inte omfattats av pilotprojektet

Närståendevård: Gullbräcksvägen 1, 01300 Vanda

Nyheter

Twitter