Stöd i vardagen

Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomför 7.12.2020–11.1.2021 en elektronisk enkät för myndiga personer som har beviljats personlig assistans med stöd av handikappservicelagen. Syftet med enkäten är att utreda hur coronavirusepidemin påverkar bland annat livskvaliteten, hälsan, den ekonomiska situationen och tjänsternas funktion. En rapport om enkätens resultat utarbetas under 2021.
. . .
Meddelande 18.3.2020

Följeslagarverksamheten avslutas på grund av coronaviruset. Vi kommer att vara i kontakt med alla klienter fr.o.m. 18.3.2020. Vid behov kan frågor skickas per e-post till menokaveri@vantaa.fi. Följeslagarna har blivit underrättade om ändringarna per e-post.

Under undantagstillståndet ordnas det inte några introduktioner och inga nya klienter tas i kö. Om det är utmanande för dig att röra dig utanför hemmet, kontakta senior- eller handikapprådgivningen.

Se handikappservicens socialarbete

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter