Stöd i vardagen

Meddelande 6.3.2018

Handikapprådgivningen och färdtjänsten har fr.o.m. 6.3.2018 kl. 11 ett gemensamt telefonnummer. Det nya telefonnumret till tjänsterna är i fortsättningen handikapprådgivningens telefonnummer 09 8392 4682 vardagar kl. 9–15. Färdtjänstens telefonnummer är fortsättningsvis i bruk (09 8392 9565). Samtal till färdtjänstens telefonnummer kopplas automatiskt till handikapprådgivningens nummer.

Klienten och de anställda vid handikappservicen utreder tillsammans servicebehovet. Utgående från utvärderingen gör man upp en serviceplan. För varje klient vid handikappservicen utnämns en anställd som ansvarar för servicehelheten tillsammans med sitt arbetspar.

Servicen kan bestå av hemvårdstjänster eller serviceboende, närståendevård som staden subventionerar, personlig assistans, färdtjänst eller exempelvis ändringsarbeten i bostaden.

Det är dessutom möjligt att få specialtjänster för utvecklingsstörda, d.v.s. anpassningsträning, stöd för hjälpmedel och utrustning som behövs i de dagliga rutinerna, bilstöd eller stöd för extra klädkostnader.


Se handikappservicens socialarbete