Hemvård

Hemvården stöder personer som inte klarar av vardagen hemma på egen hand eller med hjälp av anhöriga eller andras stöd. Vid behov ges hemvård sju dagar i veckan. Det är även möjligt att anordna besök nattetid. Hemvårdens tjänster erbjuds i enlighet med hur bedömningskriterierna som tagits fram av social- och hälsovårdsnämnden uppfylls.

Klicka här för att bekanta dig vidare med hemvårdens tjänster.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter