Barnskyddet

Barnskyddet baseras på barns internationellt erkända rättigheter och in Finland barnskyddslag. Barn sätts i första hand när det gäller särskilt skydd, de har rätt till en trygg uppväxtmiljö och en balanserad utveckling.

Vanda främjar barns välbefinnande och utvecklar tjänster som stöd för fostran. Verksamheten består av förebyggande barnskydd, med vars hjälp barns tillväxt, utveckling och välmåga tryggas.

Socialarbetarna har hand om ärenden som berör barn

Socialarbetarna har hand om ärenden som berör barn och ungdomar. Socialarbetaren utreder hjälpbehovet genom att göra intervjuer och hembesök och genom sakkunnigutlåtanden.

Stöd vid problemsituationer i familjer:

  • utredning av situationer
  • stöd för familjen
  • rådgivning och handledning
  • stödpersons- och semesterverksamhet
  • omhändertagande och placering utom hemmet.

Ge respons om barnskyddets tjänster

Vi utvecklar barnskyddets tjänster i Vanda stad. Dina erfarenheter av våra tjänster är viktiga för oss. Responsen behandlas konfidentiellt. Du kan svara anonymt eller om du vill kan du lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter