Vill du bli fosterförälder?

Vi söker familjer för barn i alla åldrar!

En infokväll ordnas om verksamheten med stöd-, mottagnings- och fosterfamiljer tisdagen den 3 september 2019 kl. 17.30–19.30 i Vanda stadshus, fullmäktigesalen (Stationsvägen 7, Dickursby). I infokvällen deltar fosterföräldrar som berättar om sina erfarenheter.

Anmäl dig senast 2.9 kl. 12 här eller per tfn 050 302 5192.

Närmare information från familjevård:

  • Helsingfors tfn 040 334 1423
  • Esbo tfn 043 826 8540
  • Vanda tfn 050 302 5192

Kaffe serveras före mötet kl. 17–17.30. Välkommen!

Nyheter

Twitter