Kris i familjen

Livet går inte alltid som man planerar på förhand. När man står inför ett problem eller en kris lönar det sig att ta kontakt i ställer för att bli ensam. Staden, olika organisationer och privata aktörer erbjuder olika former av stöd till familjer i problemsituationer. Sök hjälp om din familj drabbas av skilsmässa, våld, sjukdom, ett frånfälle eller någon annan jobbig situation. Hjälpen kan också sökas av en vän eller anhörig.

Hjälp vid akuta situationer

Social- och krisjour

Akutvård och jour

Oroar du dig för någon närstående person?

Om du bekymrar dig för någon närståendes välmående, kontakta en socialarbetare via Maisa. Vi kan ordna med hjälp av många slag i olika livssituationer.

Nyheter

Twitter