Mödra- och barnrådgivningar

Rådgivningarna betjänar gravida kvinnor, barn under skolåldern och deras familjer. Rådgivningarna följer upp den blivande mammans och barnets hälsotillstånd och stöder hela familjens välbefinnande.

Mödrarådgivningar

Mödrarådgivningen följer upp hur graviditeten fortskrider och strävar efter att trygga mammans och det väntade barnets hälsa. Föräldrarna får information och stöd av rådgivningen i olika frågor som rör graviditet, förlossning och spädbarnsfamiljers vardag. Familjer som väntar sitt första barn kan också delta i familjeträning, där man förbereder sig på den kommande livsförändringen. Faderskap kan erkännas på mödrarådgivningen från början av året 2016.

Barnrådgivningar

Barnrådgivningen följer upp barnets hälsa, utveckling och tillväxt samt ger föräldrarna den handledning och stöd som de behöver. På rådgivningen samtalar man också tillsammans om saker som familjen funderar kring, stärker familjens egna resurser och främjar hälsosamma levnadsvanor. På rådgivningen får barnet vaccinationer i enlighet med vaccinationsprogrammet.

Rådgivningen bedriver också familjearbete. Familjearbetarna hjälper familjer då det uppstår problem i vardagen.

Mödra- och barnrådgivningsverksamheten i Vanda sommaren 2018

På mödrarådgivningarna utförs kontroller i enlighet med hälsoundersökningsprogrammet. Om läkarens efterkontroll skjuts upp längre än 12 veckor efter födseln, godkänner FPA ett meddelande från hälsovårdaren om orsaken till fördröjningen. Läkaren utför efterkontrollen så fort det är möjligt.

På barnrådgivningarna ordnas inte grupprådgivning för barn i åldern 8 månader. Rådgivningsbesöken för barn i åldern 8 månader är individuella besök.

Tid kan inte bokas elektroniskt till rådgivningarna i Vanda under tiden 25.6–3.8.2018. Man kan boka tid till denna period genom att ringa rådgivningens telefonservice tfn (09) 8392 5900 eller i samband med ett mottagningsbesök

Nyheter

Twitter