Mödra- och barnrådgivningar

Rådgivningarna betjänar gravida kvinnor, barn under skolåldern och deras familjer. Rådgivningarna följer upp den blivande mammans och barnets hälsotillstånd och stöder hela familjens välbefinnande.

Förändringar i rådgivningarnas verksamhet

Här ser du avvikelser under coronaepidemin

Mödrarådgivningar

Mödrarådgivningen följer upp hur graviditeten fortskrider och strävar efter att trygga mammans och det väntade barnets hälsa. Föräldrarna får information och stöd av rådgivningen i olika frågor som rör graviditet, förlossning och spädbarnsfamiljers vardag. Familjer som väntar sitt första barn kan också delta i familjeträning, där man förbereder sig på den kommande livsförändringen. Faderskap kan erkännas på mödrarådgivningen från början av året 2016.

Barnrådgivningar

Barnrådgivningen följer upp barnets hälsa, utveckling och tillväxt samt ger föräldrarna den handledning och stöd som de behöver. På rådgivningen samtalar man också tillsammans om saker som familjen funderar kring, stärker familjens egna resurser och främjar hälsosamma levnadsvanor. På rådgivningen får barnet vaccinationer i enlighet med vaccinationsprogrammet.

Rådgivningen bedriver också familjearbete. Familjearbetarna hjälper familjer då det uppstår problem i vardagen.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter