Hälsostationernas telefontjänst förnyas 15.12.2020

Social- och hälsovårdstjänsternas avvikande öppettider under jul och nyår

Obs! Du bör ha munskydd när du uträttar ärenden vid social- och hälsovårdsservicen

Vanda stad förutsätter att man bär munskydd när man sköter ärenden vid social- och hälsovårdsservicen, om man inte av hälsoskäl är förhindrad att använda munskydd. Det är också ytterst viktigt att man iakttar god hand- och hosthygien och håller säkerhetsavstånden.

Ge respons om den nya telefontjänsten

Vandaborna har nu tillgång till en ny responskanal, asiakaspalaute.puhelinpalvelut@vantaa.fi, med vilken du kan ge respons och komma med utvecklingsidéer som gäller hälsostationernas nya telefontjänst.

Via responskanalen kan du till exempel ge respons om hur väl telefonmenyerna fungerar. På detta sätt får vi i realtid respons bland annat om hur menyerna fungerar och utifrån responsen vi fått kan vi göra ändringar i verksamheten. Vi svarar inte på responsen, och kanalen lämpar sig inte som responskanal i vårdrelaterade frågor.

Tidsbeställning och rådgivning

Meddelande 18.5.2020

Nedan har vi samlat information om avvikelser i rådgivningstjänsterna under sommaren.

Rådgivningsbesök för gravida och barn under 2 år samt utifrån individuella behov ordnas i normal ordning även under sommaren. Tider kan även bokas för barn i lekåldern om tidsbokningssituationen medger det, bokningen sköts via telefontjänsten. Rådgivningarnas familjehandledare är tillgängliga under hela sommaren.

Mikkola rådgivning flyttar till Korso rådgivnings lokaliteter, Fjällrävsstigen 6 A, 1 vån. fr.o.m. 15.6.2020 och är tillbaka i Mikkola 10.8.2020. Mikkola öppna rådgivningsmottagning betjänar under sommaren i Korso torsdagar kl. 9–11 med tidsbokning.

Råby rådgivning har mottagning i Håkansböle rådgivnings lokaliteter, Galoppbrinken 6, och återvänder till Råby 10.8.2020. Råby rådgivnings klienter kan fr.o.m. 1.6 anlita Håkansböle öppna rådgivningsmottagning måndagar kl. 10–11 med tidsbokning.

Hälsovårdarna vid Hasselbackens rådgivning håller under sommaren mottagning vid olika rådgivningar dit de flyttats provisoriskt p.g.a. vattenskadan i Hasselbackens lokaliteter. Klienterna har informerats om situationen. Närmare information om när verksamheten vid Hasselbackens rådgivning kan återupptas meddelas senare. De öppna rådgivningarna fungerar med tidsbokning i anslutning till andra rådgivningsmottagningar inom området.

Vänligen observera att de öppna rådgivningsmottagningarna vid samtliga rådgivningar under undantagsperioden fungerar med tidsbokning.

Dagen före midsommarafton 18.6.2020 stänger rådgivningarna kl. 14, medan rådgivningens telefontjänst håller öppet till kl. 13.30. Midsommarafton 19.6.2020 har rådgivningarna och telefontjänsten stängt. Sommartid under perioden 18.6–10.8.2020 hålls inga kvällsmottagningar.

Meddelande 1.4.2020 Förändringar i rådgivningarnas verksamhet

Obs! Om du råkar i en nödsituation, ring nödcentralen tfn 112.

Rådgivningarnas telefonservice

tfn 09 839 25900
mån.–fre. kl. 8–15

Genom rådgivningarnas telefonservice kan du

  • boka tid till rådgivningen
  • ställa frågor till en hälsovårdare om saker som berör graviditet eller barnets hälsa
  • annullera en bokad tid genom telefonsvarservicen dygnet runt (berätta ditt namn och födelsedatum, samt var och när din bokad tid är).

Om det inte går att besvara samtalet i uppringningsögonblicket, kan du lämna ett bud om återuppringning. Du blir uppringd så fort som möjligt. Måndagar och efter helgdagar hoppas vi att du kan kontakta oss efter efter kl. 10 i icke-brådskande ärenden.

Boka tid på nätet

Du kan boka tid till mödra- och barnrådgivningen också genom e-servicen.

Du kan boka tider, granska dina egna gällande tidsbokningar, boka om och avboka tider som du beställt elektroniskt. Om du så önskar kan du få en bekräftelse och påminnelse om tidsbokningen per sms.

Obs! För att kunna boka tid behöver du vara kund inom det elektroniska systemet. Boka din första tid till mödrarådgivningen per telefon. Om du redan besökt mödra- eller barnrådgivningen i Vanda har du fått tillträde till det elektroniska systemet och kan boka tider elektroniskt. Om du av någon anledning inte lyckas boka tid, ring rådgivningens telefonservice.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter