Martinlaakson keskustakorttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 2014

Vantaan kaupunki on järjestänyt Martinlaakson keskustakorttelin / Laajavuoren koulutontin suunnittelusta kumppanuuskaavoitukseen perustuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun keväällä 2014. Kilpailun tavoitteena on luoda Martinlaakson keskustaan elämänkaarikortteli, jossa kohtaavat eri-ikäiset ja eri elämänvaiheessa olevat ihmiset sekä palvelut ja virikkeellinen urbaani katuympäristö.

Tontinkäyttösuunnitelmalla pyritään vahvistamaan Martinlaaksonpolun katukuvaa ja säilyttämään myös palvelutarjontaa alueella. Asumisen yhteyteen suunnitellaan liiketilaa katutasoon. Kaupungin uusi päiväkoti ja sen piha suunnitellaan osana kokonaisuutta omalle tontilleen.

Kilpailuehdotuksia saatiin määräaikaan mennessä 9 kpl ja ne arvosteltiin ehdotusten kokonaisidean, laatuarvioinnin, toiminnallisuuden ja toteuttamiskelpoisuuden sekä tarjotun hinnan perusteella. Kilpailuraati arvioi kokonaisidealtaan parhaaksi ehdotukseksi Avain Rakennuttaja Oy/T2H Rakennus Oy:n tekemän ehdotuksen, jossa suunnittelijana on Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen. Ehdotuksessa liittyminen ympäristöön, kaupunkikuvalliset tekijät, asumismuotojen monipuolisuus, yhteisöllisyys sekä muu toiminnallisuus oli ratkaistu erinomaisesti. Asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojen sekoittaminen mahdollistaa kilpailuohjelmassa edellytetyn eri-ikäisten ja eri elämänvaiheessa olevien ihmisten asumisen alueella.

Ajankohtaista