Tikkurilan keskustakortteli -kilpailu

Tikkurilan keskustakortteli

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.2.2016 Nordic Real Estate Partners Oy (NREP Oy) kumppaniksi sillä edellytyksellä, että myös Vantaan Seurakuntayhtymä päätyy samaan valintaan. Asia etenee vielä myös kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Vantaan seurakuntayhtymä ja Vantaan kaupunki järjestivät Tikkurilan keskustakorttelin kehityshankkeen tarjouskilpailun. Kilpailu päättyi 30.11.2015.

Kilpailuun osallistuivat seuraavat tarjoajat tai tarjoajaryhmät sekä heidän arkkitehtisuunnittelijat:

  • Fira Oy, VVO Oyj ja Setlementtiasunnot Oy, Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy
  • Nordic Real Estate Partners Oy (Nrep), Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, Arkkitehtitoimisto K2S Oy
  • Sato Oyj, Lujatalo Oy, Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy
  • SRV Rakennus Oy, Verstas Arkkitehdit Oy
  • Varte Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Arkkitehtiryhmä A6 Oy
  • YIT Rakennus Oy, Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Kaikki kilpailuehdotukset olivat kilpailuehdotuksen mukaisia. Kilpailuehdotuksien välisiä eroja oli kuitenkin paljon. Suurimmat eroavaisuudet olivat rakennusten sijoittelussa ja korkeudessa sekä rakennusoikeuden määrässä. Hintatarjouksien hajonta oli suuri.

Arviointiryhmä on päätynyt Tikkurilan kirkon korttelin yhteistyökumppanin valinnassa esittää voittajaksi Nordic Real Estate Partners Oy:tä (Nrep) , jonka rakennuttajakonsulttina toimi kilpailuehdotuksessa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ja suunnittelijana Arkkitehtitoimisto K2S Oy.

Voittajaksi esitettävän yhteistyökumppanin suunnitelmissa (VE A ja VE B) luodaan rakennusten voimakkaalla muodolla yksi omaleimainen kokonaisuus. Rakennukset muodostavat suuren umpikorttelin, jossa rakennusten eri osat vaihtelevat suuresti. Ratkaisu mahdollistaa tehokkaan rakentamisen ja valon saannin piha-alueelle. Ehdotuksen rohkea muotokieli erottuu selvästi Tikkurilan nykyisestä rakennuskannasta. Samantyyppiset ratkaisut voidaan nähdä toimisto- ja kauppakeskus Dixin ja Jokiniemessä valmistuneiden uusien rakennusten muodossa.

Vanhan kirkon säilyttävässä vaihtoehdossa uusi kirkko on sijoitettu vanhan kirkkorakennuksen eteen sen länsipäähän erillisenä rakennuksena. Ratkaisu jättää vanhan kirkon itäpäädyn näkyviin Asematieltä katsottuna peittäen tosin nykyisen sisäänkäynnin. Seurakuntayhtymän toimisto- ja muut tilat ovat uudesta kirkosta erillään integroituna umpikorttelirakennuksiin vanhan kirkon eteläpuolella. Kirkon ja toimistotilojen välille on esitetty maanalaista yhteyttä. Ratkaisu ei ole toiminnallisesti hyvä.

Vanhan kirkon purkavassa vaihtoehdossa uusi kirkkorakennus sijoittuu Asematien reunaan ja on osa laajaa umpikortteliratkaisua. Samoin Asematien reunaan ylempiin kerroksiin on sijoitettu seurakuntayhtymän toimistotiloja sekä asuntoja. Kilpailussa pyydettiin osoittamaan kirkon tuleva sijainti ja liittyminen muuhun suunnitelmaan, mutta julkisivupiirustuksia ei pyydetty. Tämän vuoksi uuden kirkon muoto ja erottuminen muusta rakennusmassasta ratkaistaan jatkosuunnittelussa. Tämä suunnitelma antaa sille kuitenkin hyvät edellytykset.

Ajankohtaista

Twitter