Koronarokotukset

Keräämme rokotuksiin liittyvää tietoa tälle sivulle. Sivua seuraamalla pysyt ajan tasalla Vantaan rokotustilanteesta ja eri väestöryhmien rokotusaikatauluista.

Päivitetty 21.1.2021

Rokotusten tilanne

Ajanvaraus koronarokotuksiin

Valtakunnallinen koronarokotusten järjestys

Vantaan koronarokotukset etenevät

Koronarokotukset alkoivat Vantaalla viikolla 1 koronapotilaita hoitavan terveydenhuollon rokotuksilla. Ensimmäisessä vaiheessa rokotetaan valtakunnallisen linjauksen mukaisesti sekä kaupungin että yksityisen sektorin palveluksessa työskentelevää koronapotilaita hoitavaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä sekä ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan henkilöstöä ja asukkaita. Seuraavassa vaiheessa käynnistyvät ikääntyneiden rokotukset. Rokotukseen kuuluu kaksi rokotuskertaa.

Ikääntyneiden hoivakotien henkilöstön ja asukkaiden rokotukset käynnistettiin viikolla 2. Näiden ryhmien ensimmäinen rokotuskierros on valmis viikon 3 loppuun mennessä. Tämän jälkeen siirrytään portaittain seuraavana vuorossa olevien ikääntyneiden rokotuksiin. Samalla käynnistyy 2. rokotuskierros jo aiemmin rokotteen saaneille ryhmille.

Vantaa lähettää postitse infokirjeen koronarokotusten alkamisesta jokaiselle 70-vuotta täyttäneelle vantaalaiselle. Infokirje lähetetään porrastetusti ikäryhmittäin ja ensimmäisenä kirje lähetetään yli 80-vuotiaille vantaalaisille. Kirjeestä löytyy tietoa mm. koronarokotusten ajanvarauksesta sekä aikataulusta. Ensimmäiset kirjeet lähetetään viikon 3 lopulla. Olemme myös alkaneet kontaktoimaan puhelimitse omaishoidettavia ja yli 80-vuotiaita vantaalaisia.

Vantaalla yli 70-vuotiaita on reilut 25 000 henkilöä. Osa heistä asuu hoivalaitoksissa, osa kotihoidon turvin kotona ja osa on kotona asuvia. Näitä eri ryhmiä voidaan rokottaa rinnakkain. Rokotussuunnitelma tarkentuu vähitellen kevään aikana, saapuvien rokotteiden määrän mukaan. Vielä ei tiedetä tarkkoja rokotemääriä, minkä vuoksi tarkkoja suunnitelmia ei voida julkaista.

Vantaalla noudatetaan valtakunnallista koronarokotusten järjestystä:

Valtakunnallinen koronarokotusten järjestys

Rokotusten tilanne

Katso Vantaan koronarokotusten tilanne taulukosta.

Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ensihoidon henkilökunta

- Rokotukset aloitettu viikolla 1
- 1. rokotuskierros valmistuu viikolla 3
- Miten pääsen rokotuksiin: Kutsu esimiehen kautta

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö

- Rokotukset aloitettu viikolla 2
- 1. rokotuskierros valmistuu viikolla 3
- Miten pääsen rokotuksiin: Kutsu esimiehen kautta henkilöstölle.

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asukkaat

- Rokotukset aloitettu viikolla 2
- 1. rokotuskierros valmistuu viikolla 3
- Miten pääsen rokotuksiin: Rokotustiimi sopii aikataulun ja tulee rokottamaan rokotuksen haluavat asukkaat hoivan yksiköihin. Rokotuksiin kysytään tarvittaessa omaisen suostumus.

Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

- Rokotukset aloitettu viikolla 3
- Rokotuskierros käynnissä.
- Miten pääsen rokotuksiin: Kutsu esimiehen kautta

Ikääntyneet ≥80-vuotiaat

- Rokotukset aloitetaan viikolla 3
- Yhteydenotot käynnistetään viikosta 3
- Miten pääsen rokotuksiin: Kutsukirje postitetaan kotiin. Sähköinen ajanvaraus tai tarvittaessa puhelinajanvaraus

Ikääntyneet 75–79-vuotiaat

- Aikataulu tarkentuu.
- Kutsukirje postitetaan kotiin.
- Miten pääsen rokotuksiin: Sähköinen ajanvaraus tai tarvittaessa puhelinajanvaraus

Ikääntyneet 70–74-vuotiaat

- Aikataulu tarkentuu.
- Kutsukirje postitetaan kotiin.
- Miten pääsen rokotuksiin: Sähköinen ajanvaraus tai tarvittaessa puhelinajanvaraus

Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus

- Aikataulu tarkentuu.
- Miten pääsen rokotuksiin: Lisätietoja tulossa.

Yli 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus

- Aikataulu tarkentuu
- Miten pääsen rokotuksiin: Lisätietoja tulossa.

Ajanvaraus koronarokotuksiin

Väestörokotusten alkaessa kuntalainen voi varata rokotusajan ensisijaisesti sähköisestä koronarokotusten ajanvarausjärjestelmästä tai erillisen ajanvarausnumeron kautta. Ajanvaraus aukeaa viikolla 4. Tällä hetkellä rokotusaikoja voi varata vain viikoksi eteenpäin. Maisa-sovelluksen kautta aikaa rokotuksiin ei voi varata.

Kotihoidon asiakkaat rokotetaan kotihoidon käynneillä, kun käyttöön saadaan näihin rokotuksiin soveltuvaa rokotetta. Mahdollinen ajankohta on helmikuussa. Kotihoidon asiakkaan ei tarvitse itse varata aikaa rokotukseen, vaan kotihoidon työntekijä sopii asiakkaan kanssa rokotuksesta.

Rokotusten sujuvoittamiseksi suositellaan, että mahdollisimman moni varaisi rokotusajan heti, kun oman ikäryhmän rokottaminen alkaa. Mikäli rokotusaikaa ei jostain syystä pääse heti varaamaan, on se kuitenkin mahdollista varata myöhemminkin.

Ensivaiheen rokotukset henkilöstölle

Rokotukset toteuttavat yhteistyössä Vantaan kaupungin terveyspalvelut ja työterveyshuolto. Rokotusjärjestelyistä tiedotetaan erikseen niitä yksiköitä, joita ensivaiheen rokotukset koskevat. Ajanvaraukset näihin rokotuksiin käynnistyvät tammikuun alussa. Jos yhteydenottoa rokotuksiin liittyen ei ole vielä tullut, yksityisiä palveluntarjoajia pyydetään ottamaan yhteyttä Vantaan rokotusyhteyshenkilöihin: piia.niemimustonen@vantaa.fi, anni.paaskoski@vantaa.fi. Huomioithan, että rokotusyhteyshenkilöt eivät voi ottaa kantaa yksityishenkilöiden tiedusteluihin.

Valtakunnalliset koronarokotusten kohderyhmät ja tarkempi järjestys

Rokotusten kohderyhmiä tulee tarkastella lääketieteellisen riskinarvion perusteella. Rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi seuraaville ryhmille:

  • koronapotilaita hoitavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä hoivakotien henkilöstölle
  • ikääntyneille henkilöille sekä
  • henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia lääketiellisin perustein.

1. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat

1. Teho-osastojen henkilökunta

2. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta

3. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta

4. Sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat (ryhmiä 3 ja 4 voidaan rokottaa samaan aikaan)

5. Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti, esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta

Edellä mainittujen ryhmien kokonaismäärä on valtakunnallisesti runsaat 100 000 ihmistä, kun mukaan lasketaan vain ikääntyneiden hoivapalvelut. Vantaalla ryhmien 2-4 määrä on noin 5 500 henkilöä.

2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia

1. ≥80-vuotiaat*

2. 75–79-vuotiaat *

3. 70–74-vuotiaat*

4. <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus**

5. <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus***

Yli 70-vuotiaita on valtakunnallisesti kaikkiaan noin 800 000. Vantaalla määrä on reilut 25 000 henkilöä.

*mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat

**Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia sairauksia ovat esimerkiksi krooninen vaikea munuaissairaus, vaikea immunosuppressiivinen tila (elinsiirto, akuutti syöpähoito) ja vaikea krooninen keuhkosairaus.

*** Vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti ja kirroottinen maksasairaus.

3. Muu väestö

Perussairauksista kärsivien rokotusjärjestykseen vaikuttaa se, miten rokote tehoaa näissä ryhmissä.

Kun saatavilla on lisää tietoa uusista koronarokotteista, niiden myyntiluvista ja maahan saapumisesta, lääketieteellisten riskiryhmien rokotuksia koskevaa arviointia jatketaan ja listausta voidaan tarkentaa niin, että perussairauksia sairastavat jaetaan useampaan ryhmään riskin suuruuden perusteella.

Lisäksi priorisointilistausta voidaan tällöin täsmentää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten että muun väestön osalta.