Head lasteaialaste vanemad!

Vantaa alushariduses algab uus tegevusaasta. Kõik lasteaiad on jälle avatud alates 2.8.2021 ja ringide tegevusega alustatakse 11.8.2021. Kõik lapsed ja pered on pärast suvepuhkuste lõppu taas väga oodatud meie teenuseid kasutama.

Uute laste lasteaia-/eelkoolitee alustamine ja tutvumisreeglid

Kasutame Vantaal lapse alusharidustee alustamisel kindlat tegevusmudelit, mille alusel toimime hügieeninõudeid järgides ka nüüd, uue tegevusaasta algul.
Sügisel saab lasteaia või eelkooliga tutvuda eelkõige välitingimustes. Sellele lisaks võib tutvumiseks võimaluste piires kasutada lapsevanemate ja personali vahelist virtuaalset suhtlemist/teatisi. Tutvumisperioodi vältel võib vanem koos lapsega tutvuda lasteaia ruumidega, lasteaiarühma tegevusega, töötajate ja teiste lastega. Lapsevanemaid ärgitatakse käima koos oma lapsega lasteaia õues mängimas ka pärast selle tööaja lõppemist.

Lapsevanemad ja lapsed saavad Vantaal käia lasteaia siseruumidega tutvumas lasteaia töötajate juhendamisel ja hügieenijuhiseid täites. Kui laps koos perega tuleb lasteaia ruumidega tutvuma, võtab neid vastu üks lasteaia töötaja. Tutvumine korraldatakse nii, et ruumis ei viibi samal ajal teisi lapsi ega täiskasvanuid. Vältida tuleb lasteaia inventari puudutamist ja ka mängimist.

Lasteaia või perehoiukohaga tohib tulla tutvuma vaid tervena.

Lasteaiarühmade tegevus

Laste toomine ja äraviimine toimub igale lasteaiale sobival viisil koostöös lapsevanematega. On tähtis, et ka lapsevanemad kasutaksid siseruumides maski. Päeva jooksul toimub väikestes lasteaiarühmades tavapärane tegevus. Lasteaia töös minimeeritakse kontaktide hulka, korraldades tegevusi võimalikult palju väliruumides ja viibides päeva jooksul õues. Väljas viibimise ajad hajutatakse nii, et rühmad õues viibides kokku ei puutuks. Söögiaegadel jagavad töötajad lastele portsjonid välja. Lapsed ise toitu võtta või teise lapse nõusid ja söömisvahendeid puudutada ei tohi. Kui laps puudub lasteaiast või eelkoolist, ei käi ta ka neil päevadel lasteaia või eelkooli ruumides söömas. Lapse lemmikmänguasja võib lasteaeda kaasa võtta ja päeva lõpus jälle koju viia. Ka teisi isiklikke esemeid nagu näiteks päikesekreem ja päikeseprillid võib lasteaeda kaasa võtta.

Kasvatuse ja õppimise valdkond

Lasteaeda ega eelkooli ei tohi tulla laps, kellel on nakkussümptomeid. Laps tuleks pikemalt ootamata viia testima juhul, kui tal esineb koroonaviirusega nakatumise sümptomeid. Juhul kui testi tulemus on negatiivne ja haigustunnused hakkavad silmnähtavalt taanduma, võib laps tulla lasteaeda ja eelkooli, kuigi haigustunnused polegi veel täielikult kadunud. Kui sümptomid seejärel uuesti tekivad või muutuvad tõsisemaks, tuleb uuesti testima minna. Perel pole vaja esitada kirjalikku tõendit, piisab suulisest kinnitusest, et testi tulemus on negatiivne. Sama pere laste samal ajal haigestumise puhul piisab ühest negatiivsest koroonatesti tulemusest. Pere need lapsed, kellel haigustunnused puuduvad, võivad käia lasteaias. Juhul kui lapsel tuvastatakse koroonaviirusega nakatumine, otsustavad karantiini kehtestamise üle tervishoiuametnikud.

Riskirühma kuuluvate laste puhul annab last raviv arst hinnangu, kas lapse tervislik seisund võimaldab tal lasteaia töös osaleda. Hoolimata hügieeninõuete tõhustamisest hoolitseme selle eest, et laps saaks osa täiskasvanu lähedusest, turvatundest ja suhtlemisest võimalikult sama moodi kui varemgi.

Koostöö lapsevanematega

Lapse alushariduse õppekava (vasu) alusel peetav arenguvestlus ja eelkoolis käiva lapse õppekavajärgne arenguvestlus (LEOPS) viiakse läbi sügise jooksul. Arenguvestlused toimuvad enamikel juhtudel virtuaalselt.

Lisainformatsiooni saate oma lapse lasteaiast.

Soojade tervitustega
Vantaa alusharidusteenused