Karantiinijuhused / Eesti keel (viro)

Karantiin tähendab terve inimese liikumisvabaduse piiramist haiguse levimise tõkestamiseks võimalikelt asümptomaatilistelt haigusekandjatelt. Karantiini aluseks on nakkushaiguse seaduse 60. paragrahv.

Isolatsiooni alla aga mõeldakse nakkuse saanud inimese eraldamist tervetest inimestest. Isolatsiooni aluseks on nakkushaiguse seaduse 63. paragrahv.

Karantiini- ja isolatsiooniotsused on nakkushaiguse seaduse kohased ametivõimude otsused ja nende järgimine ei ole vabatahtlik. Karantiini või isolatsiooni kestus määratakse juhtumipõhiselt.

Mida karantiini ja isolatsiooni ajal teha tohib? Mida teha ei tohi?

 • Ei tohi teha tegemist oma leibkonnast väljaspoolsete inimestega.
 • Ei tohi minna töökohta, kooli või päevahoidu. Kaugtööd tohib teha kodust, nagu tavaliselt.
 • Ei tohi kasutada ühiskondlikke liiklusvahendeid, nagu rongi, bussi või lennukit. Saadaval on kaitsepleksiklaasiga varustatud taksosid. Kui taksot tellite, küsige sellist taksot.
 • Ei tohi liikuda avalikes ruumides, nagu kaubanduskeskustes või restoranides.
 • Ei tohi käia poes, apteegis või ametiasutustes asju ajamas. Paluge toidu või ravimite hankimiseks abi esmajärjekorras oma lähedaste inimeste ringilt. Neil tasub jätta ostud ukse taha.
 • Karantiini ajal ei tohi kutsuda koju külalisi, koristajat või teisi inimesi. Samuti ei tohi sel ajal teiste juures külas käia. See ei puuduta koduhoidu või koduõendust, aga neile peab karantiiniolukorrast rääkima.
 • Ei tohi käia kirikus, mošees või samalaadses kohas.
 • Ei tohi käia spordikohtades, teatris, kinos või muudes harrastuskohtades.
 • Majaühistu üldkasutatavates ruumides ei tohi viibida, majaühistu ühissaunas ei tohi käia. Vältige lifti kasutamist. Kui peate lifti kasutama, sõitke liftis üksi.
 • Pidage meeles hea käte-, köhimis- ja nuuskamishügieen. Vältige puudutamast pindasid mida teised ka puudutavad. Niisugused on näiteks trepikäsipuud ja liftinupud.
 • Karantiini ajal tohib õues käia teistest inimestest kõrvale hoides. Vastutulijatega tuleb pidada minimaalselt 2 meetrist distantsi.

Karantiinis olevate inimeste pereliikmed ei ole karantiinis, kui nad ei ole ise ka olnud lähikontaktis COVID-19 -viirusesse nakatunuga. Nemad tohivad liikuda kodust väljaspool.

Negatiivne analüüsi vastus ei vabasta karantiinist.

Kas te olete saanud positiivse koroonaproovi tulemuse, ja ootate nakkusdetektiivi ühendusevõtmist?

Mõelge, kuskohast olete võinud nakkuse saada.

Mõelge, kellega olete kohtunud haigestumisele eelnevate 48 tunni jooksul, üle 15 minuti ajal siseruumides:

 • Tööl
 • Tervishoius
 • Koolis, õppeasutuses
 • Harrastustes
 • Pidudel, muudel üritustel, spordiüritustel, kontsertidel
 • Baaris, restoranis, muuseumis, kinos
 • Reisil Soomes või välisriigis
 • Ametiasutuses asju ajades

Mälu värskendamiseks võite kalendrit sirvida. Samuti võite kontrollida kviitungeid kohtadest, kus asju ajanud olete.

Koostage nimekiri inimestest, keda näinud olete. Kirjutage üles iga inimese, keda nägite, nimi, telefoninumber, elukoha kohalik omavalitsus.

Tervishoiust ei räägita lähikontaktsetele, kellega kokku puutudes nad nakkusega kokku puutuda võisid.

Kui soovite, võite ise rääkida võimalikust lähikontaktis olemisest koroonaviirusesse nakatunuga, inimestele, kellega kokku saite.