Lapset ja nuoret ympäristönsä rakentajina

Vantaalla on tehty useiden vuosien ajan järjestelmällistä työtä lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla innostuttiin lasten ja nuorten osallistamisesta niin paljon, että toimialalle tehtiin vuonna 2012 oma osallisuusopas. Oppaan oppeja on kokeiltu erilaisissa suunnitteluprojekteissa yhdessä kumppaneiden sekä lasten ja nuorten kanssa. Hyvänä kumppanina yhteistyössä toimii muun muassa sivistystoimen toimiala.

Yhteistyössä on syntynyt paljon erilaisia esimerkkejä siitä, miten lapset ja nuoret ovat olleet mukana suunnittelemassa ja tekemässä omasta lähiympäristöstä viihtyisämpää. Kerromme teille esimerkkejä yhteistyöstä toimialojen yhteisessä osallisuusoppaassa (opas oikealla valikossa) sekä sivun alareunassa.

Lapsia ja nuoria kuuntelemalla on mahdollista oppia yhdessä ja saada tietoa sellaisista asioista, joita suunnittelutyössä ei ehkä muuten osata huomioida. Mukaan ottamisen kautta lapsia ja nuoria voidaan myös kiinnittää entistä vahvemmin heidän omaan elinympäristöönsä; välittämään ja kantamaan huolta ja vastuuta sen viihtyvyydestä ja siisteydestä.

"Kokemukseni sekä lasten että nuorten kanssa työskentelystä ovat olleet hyvin positiivisia ja palkitsevia. Vuorovaikutuksesta on saanut itsekin iloa, uutta tietoa ja varmuutta oman työnsä tärkeydestä. Olen huomannut, että lapset ja nuoret nauttivat yhteistyötä ja siitä, että että pääsevät vaikuttamaan lähellä oleviin asioihin. Heillä on tuoreita ja rakkaita ideoita, joita ei itse olisi edes tullut ajatelleeksikaan. Hyödyllistä on myös, että lapset ja nuoret saavat osallisuusprojektien yhteydessä perustietoa kaupungin organisaatiosta ja siitä miten täällä toimitaan. Vaikuttamisen mahdollisuus julkisten alueiden käyttöön sitouttaa lapset ja nuoret heidän lähiympäristöönsä ja lisää ympäristön arvostamista. Arvostuksen ja ymmärryksen myötä myös esimerkiksi ilkivalta vähenee selvästi."

- Viheraluesuuunnittelija Eija Välimäki, viheralueyksikkö

Ylästön bussipysäkki

Ylästöläiset Onni ja Antonio päättivät kunnostaa yhdessä perheidensä, muiden paikallisten ja kaupungin kanssa oman koulupysäkkinsä.

Katso lisää

Päiväkummun koulun piha, oppilaiden piha

Oppilaat osallistuivat pihan suunnitteluun kyselyn pohjalta. Kyselyssä oppilaat valitsivat erilaisista välinekuvista mieluisimpia ja rastittivat eri vaihtoehtoja, mitä tahtoisivat koulun pihalla tehdä. Lue lisää

Martinlaaksonpolun suunnittelu

Martinlaaksonpolun suunnitteluun osallistui muun muassa Martinlaakson koulun oppilaita.

Työpajojen tuotoksia

Lasten ja nuorten tarinoita

Rajakylän valoteostapahtuma

Rajakylän koulun 6C oppilaat osallistuivat Rajakylässä marraskuussa pidettyyn viikonlopputapahtumaan tekemällä omia valoteoksia.

Lue lisää

Korson koululaiset tutkivat Korsoa

Korson koulun oppilaat tutkivat osana lukuvuoden 2016-2017 opintoja Korson historiaa ja nykyhetkeä sekä pohtivat tulevaisuuden Korsoa. Lue lisää

Jokiuomanpuisto

Lähialueen eskarilaiset sekä nuorisotilan nuoret ovat olleet kevään ja kesän 2017 aikana mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Jokiuomanpuiston taiteellista lähiliikuntapaikkaa. Lue lisää asukaslehden sivulta 23.

Siimapuiston päiväkodissa liikutaan viisaasti

Vantaalainen Siimapuiston päiväkoti oli HSL:n kumppani varhaiskasvatuksen liikkumissuunnitelmaoppaan testaamisessa ja kehittämisessä. Lue lisää

Toiminnallinen Satuseikkailupolku

Satuseikkailupolun materiaalin ja siihen liittyvän Toiminnallinen Satuseikkailupolku -menetelmäoppaan tavoitteena on lisätä lasten liikkumista Suomen luonnossa kaikkina vuodenaikoina. Lue lisää