Lastensuojelu

Etualalla lapsi ja koira pehmolelu. Taustalla kaksi aikuista puhumassa.

Lapsella on etusija erityiseen suojeluun, oikeus turvalliseen kasvuympäristöön ja tasapainoiseen kehitykseen. Lastensuojelu perustuu lapsen kansainvälisesti tunnustettuihin oikeuksiin sekä lastensuojelulakiin.

Vantaalla edistetään lasten hyvinvointia ja kehitetään palveluja kasvatuksen tukemiseksi. Toiminta on ehkäisevää lastensuojelua, jonka avulla turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.

Lasten ja nuorten asioita hoitavat sosiaalityöntekijät. He selvittävät avun tarvetta esimerkiksi haastattelujen, kotikäyntien ja asiantuntijalausuntojen avulla.

Tukea perheiden ongelmatilanteisiin:

  • tilanteiden selvittely
  • perheen tukeminen
  • neuvonta ja ohjaus
  • tukihenkilö- ja lomatoiminta
  • huostaanotto ja sijoitus kodin ulkopuolelle

Ankkuritoiminta

Ankkuritoiminnan asiakkaina ovat alle 15-vuotiaat nuoret, jotka ovat tehneet rikoksen tai heitä epäillään rikoksesta, ovat käyttäneet päihteitä ja tarvitsevat moniammatillista tukea elämäntilanteessaan (15-17-vuotiaat erillisen harkinnan mukaan). Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen.

Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin.

Ankkuritoiminta perustuu nuoren osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden suojan kunnioittamiseen. Ankkuritoiminnalla pyritään tukemaan nuoren ja hänen vanhempiensa / huoltajiensa mahdollisuuksia edistää nuoren hyvinvointia ja täten ennalta ehkäisemään nuoren syyllistymistä rikoksiin tulevaisuudessa.

Vantaalla toimii kolme ankkuritiimiä (Länsi-Vantaa, Korso-Koivukylä, Tikkurila-Hakunila).

Lisätietoa ankkuritoiminnasta www.ankkuritoiminta.fi

Yhteystiedot:
ennaltaestavatoiminta.ita-uusimaa@poliisi.fi
nuorten.oikeusedustus@vantaa.fi

Tukea nuorten oikeusedustajalta

Rikoksesta epäillyllä (15-17 v) alaikäisellä ja hänen perheellään on mahdollisuus saada tukea nuorten oikeusedustajalta. Palveluun pääsee oikeuslaitoksen, poliisin tai lastensuojelun kautta. Nuorten oikeusedustajan tehtäviin kuuluu, rikoksesta epäillyn vantaalaisen nuoren edustus ja ohjaus rikosprosessissa

  • valvomalla lapsen etua sekä iän ja kehitystason mukaista kohtelua poliisikuulusteluissa
  • opastamalla nuorta ja huoltajia meneillään olevista poliisin tai oikeuslaitoksen toimenpiteistä
  • ottamalla tarvittaessa kantaa poliisin tai oikeuslaitoksen päätöksentekoon ja antamalla sosiaalitoimen lausunnon tuomioistuinkäsittelyssä
  • tekee tiivistä yhteistyötä lastensuojelun ja muiden viranomaisten kanssa
  • pyrkii varhaisella puuttumisella ennaltaehkäisemään lapsen tai nuoren rikoksilla oireilun uusiutumista

Nuorten oikeusedustaja palvelee alaikäisiä vantaalaisia ja heidän perheitään riippumatta siitä, onko lapsella lastensuojelun asiakkuus vai ei.

Yhteystiedot:
Nuorten oikeusedustus
Sosiaaliohjaaja p. 0405490849
Sosiaaliohjaaja p. 0438266281
nuorten.oikeusedustus@vantaa.fi

Lastensuojelun tukiyksikkö
PL 8714
01030 Vantaan kaupunki

Anna palautetta nuorten oikeusedustajan palvelusta