Myyr York Downtown -suunnittelukilpailu

Citycon Oyj, SATO Oyj, SRV Yhtiöt Oyj, Taitokaari Oy ja Vantaan kaupunki järjestävät yhteistyössä suunnittelukilpailun. Suunnittelualueella sijaitsevat mm. Isomyyrin ja Myyrinpuhoksen ostoskeskukset. Tavoitteena on löytää Myyrmäen keskustasta toiminnallisesti ja arkkitehtonisesta korkeatasoinen sekä toteuttamiskelpoinen ratkaisu, joka yhdistää toisiinsa laadukkaan kaupunkitilan, asumisen, palvelut ja työpaikat.

Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuperiaatteella ja siihen kutsuttiin seuraavat arkkitehtitoimistot:

  • Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy
  • Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy
  • Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy
  • L Arkkitehdit Oy
  • Mandaworks Ab

Myyr York Downtown suunnittelukilpailun voittaja on kilpailuehdotus A "Muree Myrtsi"

Palkintolautakunta päättää valita kilpailun voittajaksi kilpailuehdotuksen A ”Muree Myrtsi”. Ehdotuksen todettiin täyttävän kilpailulle asetetut tavoitteet parhaiten. Ehdotusta tullaan kehittämään mm. arvostelussa esiin tuotujen seikkojen osalta yhteistyössä suunnittelijoiden, rakennuttajan ja kaupungin edustajien kesken.

Kunniamaininta kilpailuehdotukselle C ”Tiilet ja pilvet”

Palkintolautakunta päättää myöntää kunniamaininnan kilpailuehdotukselle C ”Tiilet ja pilvet” kunnianhimoisesta arkkitehtuurista ja kokonaisvaltaisesta suunnitelmaratkaisusta, joka kuitenkin nähtiin paikkaan nähden teknistaloudellisesti liian haastavana toteuttaa.

Kunniamaininta kilpailuehdotukselle D ”I <3 MY”

Palkintolautakunta päättää myöntää kunniamaininnan kilpailuehdotukselle D ”I <3 MY” ennakkoluulottomasta massoittelusta sekä alueen keskukseksi esitetystä High Lanesta.

Tarkemmat ehdotuskohtaiset arviot löytyvät arviointipöytäkirjasta.

Näyttely

Kilpailutyöt olivat esillä 25.2 - 8.3.2019 Myyrmäen Vantaa-infossa ja niissä oli mahdollisuus antaa mielipide 17.3.2019 mennessä. Yleisöäänestyksen tulokset on esitetty alla olevassa kuvassa.

Myyrmäen asemakortteleiden kaavamuutosta nro 002400 jatketaan kilpailun voittajaehdotuksen tehneiden suunnittelijoiden kanssa.

Ajankohtaista