Myyrmäen keskustan uudistuminen

Myyrmäen keskustaa kehitetään kilpailukykyisenä kaupallisena keskuksena, joka palvelee suhteellisen laajaa aluetta myös kaupungin rajojen ulkopuolella. Länsi-Vantaan hyvät palvelut löytyvät Myyrmäestä, lisäksi se on merkittävä työpaikka-alue.

Vuonna 1975 avattu Martinlaaksonrata oli isossa roolissa Myyrmäen vilkkaina kasvun vuosina, koska ”nauhakaupunki” -ajattelun mukaisesti asuinkeskukset haluttiin rakentaa junarataan tukeutuen. Ajatus on yhä ajankohtainen Kehäradan valmistuttua: Myyrmäkeä ja Martinlaaksoa täydennysrakennetaan kiivaasti. Korkeatasoista ja elävää kaupunkikeskustaa saadaan aikaan esimerkiksi tehokkaalla rakentamisella kivijalkakauppoineen sekä laadukkaalla julkisella ulkotilalla.

Myyrmäen Paalutorin pohjoispuolen asuntorakentaminen käynnissä

Myyrmäen keskustaan ryhdyttiin rakentamaan uusia asuinkortteleita syyskuussa 2020. Asuinkorttelit rakennetaan Iskospolun, Liesikujan, Paalukylänpolun ja Paalutorin rajaamalle alueelle. Rakentaminen kestää noin neljästä viiteen vuotta.

Rakentamisen aloittamisen myötä Myyrmäenraitin ja Iskospolun välisellä alueella olleet väliaikaiset pysäköintipaikat ovat poistuneet käytöstä ja Myyrmäenraitti on suljettu.

Alueelle rakennetaan kolmeen kortteliin yhteensä noin 600 asuntoa, kivijalkaliiketiloja ja asumista palvelevia yhteistiloja. Kortteleihin rakennetaan omistusasuntoja, vuokra-asuntoja, opiskelija-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja.

Ensi vaiheessa rakennetaan 300 asuntoa ja katutason liiketilaa Liesikujan, Myyrmäenraitin, Ruukkupolun ja Iskospolun rajaamaan kortteliin. Myöhemmin rakennetaan asuinkorttelit Paalutorin, Iskospolun, Ruukkukujan ja Myyrmäenraitin rajaamaan kortteliin sekä Myyrmäenraitin varteen Paalukylänpuiston reunalle.

Paalutori säilyy nykyisen kokoisena tapahtuma- ja kauppatorina, ja sen pohjoispuolelle Myyrmäenraitin ja Ruukkupolun kulmaan rakennetaan uusi aukio, Ruukkutori. Asuinrakennusten pysäköintitilat rakennetaan kortteleihin kansipihojen ja rakennusten alle sekä Myyrmäenraitin ja Ruukkutorin alle.

Liesikujan, Iskospolun, Ruukkukujan ja Myyrmäenraitin rajaamaan kortteliin rakennetaan Lumo Kodit oy:n 15- ja 8-kerroksiset kerrostalot, ASO Asunnot Oy:n 8-kerroksinen asuintalo ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin opiskelija-asuntoja.

Paalutorin, Iskospolun, Ruukkukujan ja Myyrmäenraitin välisen korttelin kerrostalot rakentaa Hartela. Korttelin kerrostaloista korkein on 16-kerroksinen. Samoin Paalukylänpuiston reunan 12-kerroksisen kerrostalon rakentaa Hartela.

Myyrmäen keskustan uudistuminen jatkuu tulevina vuosina myös Myyrmäen aseman kortteleiden Myyr York Downtownin alueen uudistamisella. Alueesta on pidetty vuodenvaihteessa 2018-2019 kutsukilpailu, jonka voitti Muree Myrtsi -kilpailuehdotus. Kilpailualue käsitti radan länsipuolella Isomyyrin kauppakeskuksen ja radan itäpuolella Liesikujan pysäköintitalon ja -kentän sekä Myyrinpuhoksen ostoskeskuksen. Myyrmäen aseman kortteleiden asemakaavatyötä valmistellaan parhaillaan, jotta varsinainen asemakaavasuunnittelu pääsisi käyntiin. Tämän jälkeen asemakaavoitukseen menee noin kaksi vuotta, minkä jälkeen rakentaminen alueella voi alkaa.

Ajankohtaista