Myyrmäen keskustan uudistuminen

Myyrmäen keskustaa kehitetään kilpailukykyisenä kaupallisena keskuksena, joka palvelee suhteellisen laajaa aluetta myös kaupungin rajojen ulkopuolella. Länsi-Vantaan hyvät palvelut löytyvät Myyrmäestä, lisäksi se on merkittävä työpaikka-alue.

Vuonna 1975 avattu Martinlaaksonrata oli isossa roolissa Myyrmäen vilkkaina kasvun vuosina, koska ”nauhakaupunki” -ajattelun mukaisesti asuinkeskukset haluttiin rakentaa junarataan tukeutuen. Ajatus on yhä ajankohtainen Kehäradan valmistuttua: Myyrmäkeä ja Martinlaaksoa täydennysrakennetaan kiivaasti. Korkeatasoista ja elävää kaupunkikeskustaa saadaan aikaan esimerkiksi tehokkaalla rakentamisella kivijalkakauppoineen sekä laadukkaalla julkisella ulkotilalla.

Työt alkavat keväällä 2017

Myyrmäen keskusta-alueen uudistustyöt alkavat 8.5.2017 alkavalla viikolla. Työt aloitetaan Iskospolun vesihuoltolinjan siirtämisellä, jonka vuoksi Iskospolun liikennejärjestelyihin tulee muutoksia.

Kesän ajan Iskospolun itäpuolella säilytetään pysäköintipaikkoja yleisessä käytössä sen verran, kun työt mahdollistavat. Töiden laajetessa elokuussa pysäköintipaikat poistetaan käytöstä. Ruukkupolun eteläpuolella sijaitseva pysäköintialue säilyy kokonaisuudessaan käytössä.

Myös Myyrinkodin asiointipysäköinti muuttuu. Jatkossa Myyrinkodissa vierailevat pysäköivät Tuurakujan pysäköintilaitokseen. Taksi- ja huoltoautoliikenne pääsee yhä ajamaan Ruukkupihaa pitkin Myyrinkodin edustalle.
Alueelle tullaan asentamaan tilapäisille reiteille opastavat liikennemerkit sekä opastauluja.

Työt laajentuvat elokuussa

Elokuussa Myyrmäessä käynnistyy senioreiden asumiskeskuksen rakentaminen Ruukkukuja 8:aan. VAV Palvelukodit Oy:n rakennuttamaan keskukseen tulee 199 asuntoa, joista 135 on palveluasuntoja ja 64 ryhmäkotipaikkoja. Rakennus valmistuu vuoden 2019 aikana.

Asuintalojen rakentaminen Myyrmäen keskustassa alkaa arviolta kesällä 2018. Uudessa asemakaavaehdotuksessa keskustan maankäyttöä tehostetaan, joten korttelialueiden rakentamisen määrä kasvaa, samoin kerroskorkeudet. Paalutorin pohjoispuolelle ja Paalukylänpuiston reunalle kolmeen kortteliin sijoittuu noin 600 asuntoa sekä katutasoon liike-, myymälä- ja ravintolatilaa. Kaavaehdotuksessa on vaihtelevia kerroskorkeuksia, mukaan lukien kolme tornitaloa, joista korkein on 16-kerroksinen.

Uusien asuinkerrostalokortteleiden parkkipaikat tulevat kortteleiden ja katu- ja torialueiden alle maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Torikauppiaita varten varataan maantasopysäköintiä.

Asuinkerrostalojen rakentaminen tuo mukanaan lisää muutoksia varsinkin kevyen liikenteen järjestelyihin. Niistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä töiden alkamista.

Myyrmäen kävelykeskustalle uusi ilme

Huhtikuussa 2017 hyväksytyn Myyrmäen julkisen ulkotilan yleissuunnitelman tavoitteena on luoda korkeatasoinen, omaleimainen keskus ja vahvistaa Myyrmäen paikallista identiteettiä. Suunnittelualueeseen sisältyvät kävelykeskustan ydinalueet, kuten kevyen liikenteen vilkkaasti käyttämä Myyrmäenraitin eteläpää ja torielämää palveleva Paalutori, jotka alkavat olla uudistamisen tarpeessa. Suunniteltavana on myös Myyrmäki-talon viereinen Paalukylänpuisto, joka on ollut miltei luonnontilassa. Myyrmäen aseman ympäristössä on myös huomattavia korkeuseroja mm. Myyrmäenraitilla, Kinorinteessä ja Artsinpolulla. Niissä kiinnitetään erityisesti huomiota esteettömyyden parantamiseen.

Paalutorilla säilytetään avointa tilaa torikauppiaiden ja tapahtumien tarpeisiin. Samalla torin asema länsivantaalaisten kokoontumispaikkana vahvistuu. Paalutorin kapeaan kulmaan ehdotetaan suurikokoista veistosta ja Paalukylänpuiston terassoinnin yhteyteen paikan esihistoriaan liittyviä pienempiä teoksia.

Myyrmäenraitin varrelle uusien asuinkortteleiden tornitalojen tuntumaan muodostuu uusi, pieni aukio; Ruukkutori. Sitä suunnitellaan viivähtämisen paikaksi, jossa kahviloiden ja ravintoloiden terassit levittäytyvät ja ”kivijalkaliikkeet” tarjoavat palveluitaan. Torin materiaaleihin, kalustukseen, valaistukseen, kasvillisuuteen sekä mielenkiintoisiin näkymiin kiinnitetään erityisesti huomiota. Ruukkutorille halutaan luoda suotuisat puitteet oleskelulle, läpikululle ja erilaisten kaupunkitapahtumien järjestämiselle.

Paalukylänpuiston metsikköä harvennetaan reilusti ja näkymiä avataan. Silokallio, jonka kupeesta on löytynyt muinaishautoja ja muita esihistoriallisia löydöksiä, säilytetään hienona luonnonelementtinä. Puistokäytäväverkostoa parannetaan ja keskeisimmälle alueelle perustetaan oleskelunurmi. Puiston pohjoisreunaan, Myyrmäenraitin varteen on suunniteltu oleskeluaukiota, jonka yhteydessä on tilavaraus hieman tavallista erikoisemmalle leikkipaikalle.

Korkeatasoisen, viihtyisän ja esteettömän kaupunkitilan luomiseksi Myyrmäen keskustan julkisen ulkotilan yleissuunnitelman yhteydessä on teetetty yleissuunnitelma keskeisten jalankulkureittien sulana pitämisestä. Lämmitysenergiana toimisi kaukolämmön paluuvesi.

Myyrmäen julkisen ulkotilan yleissuunnitelmaa on tehty kiinteänä osana Myyrmäen keskustan asemakaavaprosessia. Asemakaavaa ja julkisen ulkotilan yleissuunnitelmaa on tehty monipuolisesti yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa muun muassa mobiiliapplikaatiota ja 3D-virtuaalipeliä hyödyntäen. Kaavaehdotus on nähtävillä 4.5.2017 saakka. Mikäli Myyrmäen keskustan asemakaava vahvistuu vuoden 2017 loppupuolella, uusien kortteleiden rakentamistyöt voivat alkaa aikaisintaan kesällä 2018. Katu- ja puistoalueet toteutetaan kortteleiden valmistuessa vaiheittain. Alue valmistuu arviolta vuonna 2021. Alustavat yleissuunnitelman toteutuskustannukset ovat noin 2,5 miljoonaa euroa.

Myyrmäen keskusta saa uuden ilmeen

Asemakaavoitustyö jatkuu keskustakilpailun pohjalta. Aluetta kehitetään yhdessä voittaneen työryhmän kanssa, johon kuuluvat Rakennusosakeyhtiö Hartela, VVO-yhtymä Oyj ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS) .

Kaavarunkotyö käynnistyi samanaikaisesti. Työssä tutkitaan keskusta-aluetta laajemmin. Työllä varmistetaan elinvoimaisen keskustan tulevaisuus ja eri tekijöiden hyvä yhteensovittaminen, kuten asuminen, palvelut, työpaikat, viherrakentaminen, liikenne jne.

Ajankohtaista

Twitter