Myyrmäen keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Myyrmäen keskustakilpailun voittaja on I <3 Myyrmäki

Kilpailun voitti Rakennusosakeyhtiö Hartelan, VVO-yhtymä Oyj:n ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) muodostamaa työryhmä, joka osallistui kilpailuun kahdella eri ehdotuksella.

Työryhmän kilpailuehdotusten (I <3 Myyrmäki ja #myrtsi) arvioidaan muodostavan parhaat lähtökohdat Myyrmäen keskustan jatkosuunnittelulle ja toteutukselle. Molemmissa suunnitelmissa kaupunkirakenne, rakennusten sijoittelu, katutason liiketilat ja julkinen ulkotila muodostavat kilpailussa tavoitellun korkeatasoisen ja toimivan kaupunkikeskuksen ja luovat Myyrmäen keskustalle tunnistettavan ilmeen. Voittajaehdotukset sisältävät kilpailuehdotuksista eniten asuinrakennusoikeutta, 35.000 k-m2 ja 34.000 k-m2, mikä tarkoittaa noin 450 asuntoa. Myös katutason liiketilaa on runsaasti (3.000 k-m2).

Kilpailualueen suunnittelua jatketaan kumppanuuskaavoituksena voittajatyöryhmän kanssa.

Keskustakilpailun taustaa

Vantaan kaupunki järjesti Myyrmäen keskustan suunnittelusta kaikille avoimen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 26.11.2014 - 31.3.2015.

Kilpailuun saatiin yhdeksän ehdotusta. Kilpailuehdotusten esittely ja näyttelyn avajaiset järjestettiin yleisötilaisuutena Myyrmäen asemalla 8.9. Kilpailuehdotukset olivat esillä näyttelynä Myyrmäen asemalla ja Myyrmäkitalossa sekä sähköisesti näillä nettisivuilla. Voittajatyötä esiteltiin Myyrmäki-infossa 7.12-31.12.2015

Palautetta kilpailuehdotuksista saatiin hieman yli 170 kappaletta. Saatu palaute viedään kilpailun arviointityöryhmälle tiedoksi. Kiitos kaikille palautetta antaneille!

Kilpailualueella on vireillä asemakaavamuutos (nro 001925) ja kaavarunkotyö.

Omaleimainen kaupunkikeskus

Kilpailun tavoitteena on rakentaa Myyrmäen keskustasta korkeatasoinen kaupunkikeskus, joka saadaan aikaan tehokkaalla rakentamisella ja laadukkaalla julkisella ulkotilalla. Rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia. Rakennusten arkkitehtuuri sekä sijoittelu yhdessä julkisten ulkotilojen kanssa tulee luoda Myyrmäkeen omaleimaisen kaupunkikeskuksen. Asuinrakennusten katutasoon tulee sijoittaa liike-, ravintola-, kahvila- ja palvelutiloja. Toimisto-, hotelli- ja muu liikerakentaminen on myös mahdollista. Rakennusten kerrosluvulle ei aseteta rajoitusta. Kilpailulta toivottiin mielenkiintoisia ja toteutuskelpoisia ideoita puistoista, torista sekä jalankulku- ja pyöräilyalueista. Kilpailualueen pinta-ala on 25.000 m2, joka on kaupungin omistuksessa.

Lisätietoja

Kilpailun sihteeri, asemakaavasuunnittelija Hanna Tiira, puh. 09 83928786
Aluearkkitehti Timo Kallaluoto, puh. 09 83922675
Projektijohtaja Heikki Virkkunen, puh. 09 83922241

Ajankohtaista