Hur skall vi utveckla social- och hälsovården? Kom med och påverka!

Vanda stad har fått ett arv på 21 000 euro för att förbättra social- och hälsovården. Vill du vara med och påverka vad pengarna skall användas till?

Om svaret är ja, kom till guidad promenad i Helsinge kyrkoby 21 Juni 2017, 17:15 - 18:30 . Kom och träffa experter från social- och hälsovården och diskutera med os!

Under sommaren kommer vandaborna att få rösta bland de genomförbara alternativen. Beslut om användningen av arvet tas på hösten och beslutet verkställs innan årsskifte

Välkommen med!

Läs mer om qguidad promenad

Vi tar fortsättningsvis emot idéer om vad arvet skall användas till. Skicka in din idé på frågeformuläret.

Mera information:
Lotta.silfverberg@vantaa.fi eller 043 824 8694

Publicerat: 11.5.2017 
(redigerad: )

Nyheter