I Biblioteksparkens hörn reses det sex meter höga Mytträdet

Arbetena på Biblioteksparken i Dickursby centrum har fortskridit enligt planerna.

I juni kunde arbetena på att plantera ut hundratals perenner, buskar och träd inledas. Det största trädet får parken i alla fall först i juli när den sex meter höga installationen Tarinapuu (Mytträdet) installeras i det hörn där Stadshusets fullmäktigesal ligger.

Konstverket Tarinapuu är tillverkat av Cortenstål och utgår från hemmet som tema, 1950-talets familje- och samhällsvärderingar samt Zacharias Topelius berättelse Björken och stjärnan. Konstverket Tarinapuus bildmotiv härstammar från mönster som tryckts av Dickursby Silke under 1950-talet. Konstnären bakom Tarinapuu är Merja Ranki som ingår i konstnärsgruppen ART4.

Utöver Tarinapuu får konstverken i Biblioteksparkens omgivningar ett tillskott i Jaana Brincks verk ”Rangalla” som ligger vid ingången till Tikkuparkki. Verket består av fyra bronsmotiv infällda i gatan som imiterar fururundlar samt de tallkonturer som redan finns printade på glasväggarna till parkeringens entré.

I Biblioteksparkens och Dickursbytorgets omgivningar utgör konsten en väsentlig del av helheten. Planen för området utgår från den landskapsarkitekturtävling för Dickursby centrum som hölls 2006, där Landskapsplanering Hemgård avgick med segern med förslaget Tik´kuja. Stadens konstmuseum tog med Konstnärsgruppen ART4 i planeringsprocessen. Konsten har 1950-talet och hemmet som tema – att söka och finna sin egen plats i staden och samhället.

Hoppas användarna har tålamod att vänta tills arbetet är klart!

I Biblioteksparken börjar det se färdigt ut på många håll. Bland annat skejtpoolen och lekområdena i den östra delen av parken är nästan fullständigt färdigmonterade och på plats. Under sommaren ökar parkens grönskande fägring som i ett trollslag, när kullen som höjer sig intill biblioteket kläs in med en maskinellt utrullad gräsmatta för soldyrkan.

Man har berett sig på en anstormning av besökaren i parken, eftersom det finns rikligt med sittplatser. Parken kommer att vara belyst med belysningsanläggningar som till största delen redan är klara.

Trots att området börjar se alltmer färdigställt ut, finns det ännu gott om arbeten kvar och först när arbetena är helt slutförda kan man garantera en trygg användning av parken. Användarna förväntas ha tålamod att vänta ut arbetena, eftersom användningen av en halvfärdig park kan åstadkomma skador på området och sinka slutförandet.

Parken beräknas vara klar i augusti–september i år. Arbetena i parken inleddes i juni 2016.

Publicerat: 27.6.2017 
(redigerad: )

Nyheter