Fysioterapeuternas direktmottagningar ger snabbare tillgång till vård i Vanda

Vid hälsostationerna i Myrbacka, Dickursby och Björkby kan patienter i fortsättningen hänvisas till fysioterapi utan läkarbesök och läkarremiss. Patienter med akuta problem i stöd- och rörelseorganen kan få mottagningstid hos en fysioterapeut utifrån en bedömning av vårdbehovet som görs av en skötare. Om skötaren bedömer att patienten har nytta av ett fysioterapibesök och att besväret inte förutsätter läkarbesök, kan denna boka en tid direkt till en fysioterapeut.

– Genom en ändamålsenlig fördelning av uppgifter mellan olika yrkesgrupper är det möjligt att ge snabbare tillgång till vård. Direkt hänvisning till en fysioterapeut kan också leda till ett bättre behandlingsresultat samt också ökad produktivitet med tanke på hälsostationernas arbete, uppskattar direktören för hälsovårdsservicen Jarmo Kantonen. – Flera kommuner har redan infört motsvarande verksamhetssätt, och erfarenheterna har varit goda.

Under sommaren inleds fysioterapeuternas direktmottagningsverksamhet i Vanda vid hälsostationerna i Myrbacka och Dickursby och i början av hösten vid hälsostationen i Björkby. Klienter som har akuta problem med ryggen, nacken/skulderpartiet eller övre extremiteter, hänvisas efter skötarens bedömning av servicebehovet direkt till en fysioterapeutmottagning under samma eller följande dag.

Målet med den nya verksamhetsmodellen är att snabbare kunna bidra till att upprätthålla arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder och inleda terapi i rätt tid.

– Det väsentliga i den här verksamheten är utnyttja fysioterapeuternas höga kompetens i att behandla problem med stöd- och rörelseorganen. Enligt Kantonen är avsikten att i fortsättningen utöka det nya verksamhetssättet till att omfatta samtliga hälsostationer i Vandaområdet.

Av de patienter som uppsöker en läkarmottagning har drygt en fjärdedel en sjukdom i stöd- och rörelseorganen. Enligt God medicinsk praxis-rekommendationerna behandlas över 90 procent av sjukdomarna i stöd- och rörelseorganen konservativt, dvs. med vård som inte kräver operation. Forskning visar att aktiv träning främjar behandlingen och rehabiliteringen av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Publicerat: 29.6.2017 
(redigerad: )

Nyheter