Ny elektronisk bedömning av vårdbehovet införs i Myrbacka på prov

På Myrbacka hälsostation tar man i augusti i bruk elektronisk bedömning av vårdbehovet. Då kan patienten klicka in sina symtom i nättjänsten utan att köa. Systemet kräver inte att man loggar in eller skapar en kod.

När yrkespersonalen får förhandsuppgifter om besväret och hur brådskande vården är hänvisar de klienten till rätt vård – t.ex. bokar tid till en läkare eller skötare. Klienten kontaktas senast inom två arbetsdagar.

Tjänsten bedömer också hur brådskande vården är. Om symtomen pekar mot ett besvär som kräver jourvård, avbryter tjänsten ifyllandet av uppgifter och meddelar vart man ska vända sig till.

Till en början kan tjänsten endast användas av klienter vid Myrbacka hälsostation. Man samlar erfarenheter från försöket och senare beslutar man om motsvarande tjänst tas i bruk också på ett bredare plan.

Publicerat: 2.8.2017 
(redigerad: )

Nyheter