Idrottsparkens samarbetspartnerskap förstärker stödet för tävlingsidrott

Vanda stad har förnyat sitt samarbetsavtal med LVI Trio Oy i maj 2017. Samarbetsavtalet innebär att LVI Trio finansiellt stöder verksamheten för Dickursby idrottspark och i gengäld får synlighet i idrottsparkens fastighets- och markområden. Staden anvisar det finansiella stödet vidare till tävlings- och toppidrotten.

Staden har samarbetat med LVI Trio vid ett tidigare tillfälle då Dickursby idrottsparks idrottshus och ishallar hörde till ett idrottsbolag som ägdes av staden. Eftersom verksamheten i bolagsform upphörde överfördes samarbetsavtalen till staden. Dickursby simhall anslöts också till samarbetsavtalet.

Till idrottsparken hör simhallen, idrottshuset och ishallarna i Dickursby. I och med samarbetet syns LVI Trios marknadsföringsnamn på idrottsparkens fastighetsfasader och på reklamplatserna inomhus. För Dickursby simhall används marknadsföringsnamnet Trio Swim Center. I informationssammanhang används också fastighetens officiella namn, Dickursby simhall, parallellt med marknadsföringsnamnet.

Samarbetsavtalet med LVI Trio gäller fram till år 2024.

Publicerat: 23.8.2017 
(redigerad: )

Nyheter