I Vanda vaccineras barnen mot vattkoppor i samband med ordinarie hälsokontroller enligt ålder

Vanda inleder vaccineringen mot vattkoppor i september, då vaccinationen blir en del av det nationella vaccinationsprogrammet.

Vattkoppsvaccinationen erbjuds alla de barn som är födda 1.1.2006 eller därefter, som inte har haft vattkoppor. Vaccindoserna delas ut till rådgivningarna och skolhälsovården i mitten av september.

– En serie på två vaccindoser ger 93 % skydd mot den lindriga varianten av vattkoppor och till och med 100 % skydd mot den svåra varianten. Dessutom skyddar vaccinationen mot olika följdsjukdomar som kan följa på vattkoppor, t.ex. hudinflammationer, hjärninflammation och lunginflammation, berättar Tom Sundell, överläkare vid den förebyggande hälsovården för barn.

Vattkoppsvaccinationen ges när barnet följande gång kommer till hälsokontroll på rådgivningen eller i skolhälsovården enligt ålder. För att få vaccinationen behövs alltså inte skilda besök hos hälsovårdare.

– Vaccinationsdoserna delas regelbundet ut i begränsad omfattning. En del av barnen kommer till hälsokontrollen enligt ålder först om ett år och blir då vaccinerade mot vattkoppor. Deras risk att insjukna i vattkoppor minskar dock redan före detta, eftersom den s.k. flockimmuniteten ökar efter hand som allt fler barn vaccineras mot vattkoppor, omtalar Sundell.

Vid vaccinationen mot vattkoppor används ett preparat som heter Varivax. Preparatet har använts sedan år 1995 och fler än 208 miljoner doser vaccin har använts världen över. Vaccinet är tryggt och väl utprövat. Enligt det nationella vaccinationsprogrammet ges i fortsättningen den första vaccinationsdosen vid 18 månaders ålder och boostervaccinationen vid 6 år.

Vem vaccineras mot vattkoppor?

 • Barn som är födda 1.1.2006 eller därefter och som inte har haft vattkoppor.
 • Vaccinet kan ges också ifall man är osäker på om barnet tidigare har haft vattkoppor.
 • Tidigast när barnet är 18 månader gammalt kan vaccinationen ges.

Var får man vaccinationen?

 • Vattkoppsvaccinationen ges när barnet följande gång kommer till hälsokontroll på rådgivningen eller i skolhälsovården enligt ålder. Det ordnas inga separata mottagningar för vaccinering mot vattkoppor.
 • På rådgivningen ges vaccinet åt de barn som är 18 månader gamla och äldre och omfattas av verksamheten på rådgivningen.
 • I skolan vaccineras eleverna i årskurserna 1 till 5.

Hur ska jag göra?

 • Barnen vaccineras i samband med de normala kontrollerna enligt ålder.
 • Eleverna kommer i allmänhet till skolhälsovården utan sina föräldrar, därför önskar man att föräldrarna tar kontakt med skolhälsovården ifall de önskar att deras barn vaccineras. Vaccinet ges inte utan vårdnadshavarens tillstånd. Information ges till föräldrarna även via Wilma, när hälsokontrollerna i respektive klass inleds.
 • Om du har frågor om vattkoppsvaccineringen så kan du studera THL:s vanligaste frågor eller ta kontakt med hälsovårdaren.

När ges boostervaccinationen?

 • Fullständigt vaccinationsskydd förutsätter ytterligare en boostervaccination, denna ges åt barnet på rådgivningen eller i skolhälsovården. Boostervaccinationen ges antingen när barnet är 6 år gammalt eller när barnet går i årskurs 6, beroende på när den första vaccinationen har getts.
 • Om barnet har fått en dos vaccination mot vattkoppor redan innan vaccinationen blivit en del av det nationella vaccinationsprogrammet, kan barnet få boostervaccination vid följande hälsokontroll enligt ålder.

På Institutet för hälsa och välfärds webbsidor kan du läsa svar på olika vanliga frågor om vaccinationerna mot vattkoppor.

Publicerat: 28.8.2017 
(redigerad: )

Nyheter