Myrbacka bibliotek stängs stegvis från och med 18.9

Myrbacka bibliotek renoveras och stängs därför ned stegvis från och med 18.9.2017. Renoveringsarbetena pågår eventuellt ända fram till slutet av februari 2018.

Myrbacka biblioteks stora sal stängs 18.9.2017 medan tidningssalen i anslutning till biblioteksingången har öppet ända till slutet av september. I tidningssalen finns 18–30.9.2017 också en punkt för återlämning av material och avhämtning av reserverat material. Förutom det material som reserverats kan också tidningar lånas till slutet av september.

Från början av oktober kan reservationerna avhämtas från Mårtensdals bibliotek. Om en reservation ännu är öppen kan man byta avhämtningsställe genom att skriva in sig i de egna uppgifterna i helmet.fi.

Anvisningar om hur man ändrar sina reservationer.

Allt material som lånats i Myrbacka kan återlämnas till vilket annat Helmetbibliotek som helst.

Evenemang flyttas till tredje våningen

Vid renoveringen förnyas alla biblioteksutrymmen och belysningen. Biblioteksutrymmena i Myrbackahusets andra våning renoveras också. Studierummen stängs 18.9.2017 men återkommande evenemang och läscirklar (E-hetki, Luetaan yhdessä, Läksyhelppi, Pekan lukupiiri och Bridge) flyttar till tredje våningen i början av oktober.

Publicerat: 11.9.2017 
(redigerad: )

Nyheter