Närmare 4 000 barn rör på sig i samband med evenemanget School Action Day i Vanda

På evenemanget kan du bekanta dig med olika bollspel. Bild: Joel Haapamäki

I Vanda arrangeras i Myrbacka idrottspark med omgivningar tisdagen den 26 september idrottsevenemanget School Action Day med omkring 3 800 skolelever från Vanda, Esbo och Helsingfors. Den rörelsebetonade dagen startar klockan nio på morgonen och det finns verksamhet av olika slag fram till kl. 15.45.

Under dagsjippot får eleverna i årskurserna 3 till 9 bekanta sig med olika idrottsgrenar vid utspridda aktivitetspunkter som förverkligas av olika samarbetspartners. Antalet deltagande grenförbund, idrottsföreningar, läroanstalter och företag uppgår till 40 stycken och verksamhetspunkterna uppgår till och med ett hundratal.

School Action Day ingår i programmet för att högtidlighålla hundra år av självständighet i Finland samt Europeiska idrottsveckan som hålls 23–30.9 (European Week of Sport, EWoS). I rollen av Finlands huvudevenemang är det här ett av de största idrottsevenemangen för skolelever i denna del av landet.

Städerna Vanda, Helsingfors och Esbo samarbetar om arrangemangen. Evenemangets samarbetspartner är också Erasmus+-programmet och Skolan i rörelse.

Prova på olika grenar för en halv timme i taget

Olika idrottsgrenar står till buds och man kan bl.a. bekanta sig med olika boll- och klubbspel, traditionslekar, skateboardåkning och kampsporter. Skoleleverna har också möjlighet att prova på danskoreografier vid Nationalbalettens och Ballet Finlands workshop So You Think You Can Muuv.

Skolklasserna rör sig mellan de olika aktivitetsställena och prövar på olika sporter så aktivt som möjligt en halv timme i taget.

– Den viktigaste målsättningen med hela jippot är att öka barnens dagliga motion med en timme, berättar projektarbetare Jani Heinonen från Vanda idrottsservice.

På scenen uppträder Isac Elliot och Kikattava Kakkiainen

Dagen präglad av rörelse och aktivitet får en fortsättning på Vantaan Energia Areena och i Myrbackahallen i samband med kvällstillställningen #BeActive, där barnens och ungdomarnas favoriter Isac Elliot och Kikattava Kakkiainen uppträder.

Familjetillställningen är öppen för alla kl. 17–20 och utöver musikframträdandena ordnas idrottsaktiviteter och presentationer av olika idrottsgrenar.
Vi hälsar representanter från alla medier välkomna att följa med och rapportera om dagens evenemang.

Publicerat: 15.9.2017 
(redigerad: )

Nyheter