Rösta hur 21 000 euro ska användas

Vanda stad fick i början av året ta emot ett arv på 21 000 euro av Hilkka Edith Vermas dödsbo. Arvet har överlåtits åt Vanda stad för att utveckla svenskspråkig service inom social- och hälsovården. I det här fallet togs beslutet att prova på konceptet medborgarbudgetering och låta Vandaborna vara med om att bestämma hur pengarna används. Idéer samlades in under våren, nu har idéerna omformas till konkreta, genomförbara förslag och det är tid för Vandaborna att rösta!

Du kan delta genom att svara på enkäten. Enkäten består av fem frågor. Vi vill veta vem pengarna ska riktas till, till hurdan verksamhet och hur du skulle prioritera de olika alternativen.

Ytterligare information ges av Lotta Silfverberg (fornamn.efternamn@vantaa.fi) och tfn 050 314 5448.

Publicerat: 15.9.2017 
(redigerad: )

Nyheter