Över hundra gratis evenemang runtom i Vanda under Välmåendeveckan

Välmåendeveckan i Vanda ordnas 9.10–15.10.2017. Många företag och organisationer stöder Vandabornas välbefinnande genom att ordna gratis verksamhet för Vandaborna runtom i Vanda. Det utlovas över hundra gratis evenemang till ära för det hundraåriga Finland!

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård i Vanda utmanade lokala företag, föreningar och andra aktörer att ordna hälsofrämjande verksamhet och evenemang för kommuninvånarna.

– Utmaningen togs väl emot. Ett stort antal aktörer som vill göra sin insats för Vandabornas välbefinnande anmälde sig, berättar Jukka T. Salminen, biträdande stadsdirektör för verksamhetsområdet för social- och hälsovård i Vanda.

Syftet med veckan är att sätta fart på välbefinnandet och sporra Vandaborna att ägna uppmärksamhet åt sin egen eller sina anhörigas hälsa. Under Välmåendeveckan firas också hundraåriga Finland.

– Jubileumsårets tema beskriver också träffsäkert hur man bäst bygger upp välbefinnandet: tillsammans. Å andra sidan är det också viktigt att ta hand om sig själv, eftersom en människa som mår bra sprider välmående omkring sig.

Få med dig en ny hobby eller en god vana från Välmåendeveckan

Under Välmåendeveckan kan du t.ex. hitta en ny hobby eller få nya tips om hur du tar hand om ditt eget välbefinnande. Välbefinnandet omspänner flera delområden, och därför består även veckans program av olika evenemang allt från pumpträning till stråkmusik och från pysselverkstäder till indisk huvudmassage.

Välmåendeveckans evenemang har sammanställts på kampanjsidan www.vanda.fi/valmaendeveckan www.vanda.fi/valmaendeveckan.

Du kan leta bland evenemangen enligt kategori (på den finskspråkiga webbsidan): motion och dans, pyssel och handarbete, hälso- och skönhetsbehandlingar samt massage, musik och konst, information och aha-upplevelser, evenemang avsedda för seniorer samt barn och unga.

Välmåendeveckans höjdpunkt är Järjestörinki ry:s Välfärdsmässa i EnergiaAreena 14.10.2017. Mässans tema är bl.a. välmående och hobbyn.

Du kan också fråga Vandainfos personal om tips för att hitta evenemang som passar just dig. Vandainfos personal ger information och råd vid sina verksamhetsställen i Dixi, Myrbackahuset och Lumo. Tips ges också per telefon, tfn 09 839 22133.

Respektive evenemangsarrangör under Välmåendeveckan ansvarar för sina egna evenemangs arrangemang.

Publicerat: 21.9.2017 
(redigerad: )

Nyheter